Úspechy školy

Úspechy školy v školskom roku 2019/2020

Naši žiaci z Literárno-dramatického odboru boli úspešní v obvodnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.

február 2020, Nové Mesto nad Váhom

Ocenenia za najlepšie návrhy kalendárika výtvarnej súťaže Aká bude Európa 2020? si prevzali žiačky Ema KLAČKOVÁ, Martin KYSELICA a Karolína DUNAJČÍKOVÁ pod vedením Mgr. Miroslavy Lacovej a Alexandra MOLCOVÁ a Eva BEZÁKOVÁ pod vedením Mgr. Oľgy Medňanskej. Návrh Alexandry Molcovej bol v 3. kategórii vyhodnotený ako víťazný.

Ocenenie Mgr. Miroslavy Lacovej a žiačky Kataríny Pernišovej  od J.EM. kardinála Dominika Duka v súťaži 

"Heraldické zvířata očima ďetí."

Žiačky tanečného odboru úspešné na prvej súťaži v novom školskom roku -MY DANCE 2019, Myjava

Mimoriadny úspech žiakov výtvarného odboru pod vedením Mgr. Miroslavy Lacovej - 10 medailí z The 49 th International children´s art exhibition Japan, z 51 688 prác detí z 36 krajín sveta!