Literárno-dramatický odbor

Úspechy

Úspechy v školskom roku 2018/2019

Účasť na súťažiach, výsledky literárno-dramatického odboru pedagóg: Mgr. Ivana Purtátorová

Detská rozprávková Žilina, 11. ročník detskej literárnej celoslovenskej súťaže.

 • 1. miesto: Erika Sadloňová

Hviezdoslavov Kubín (Podjavorínskej Bzince) - obvodné kolo

 • Diplom, I. kategória: Matúš Vréba
 • Diplom, I. kategória: Marianna MIklánková
 • Diplom, II. kategória: Anna Mária Redajová

 

Účasť na súťažiach, výsledky literárno-dramatického odboru pedagóg: Mgr. Soňa Kotrasová

Dúha, literárna a výtvarná súťaž

 • 1. miesto v kategórii próza: Aneta Ivanová

Úspechy v školskom roku 2017/2018

TIMRAVINA STUDNIČKA, regionálna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy 

 • 1.miesto  III. kategória: Kristína Počarovská
 • 2.miesto v I. kategórii: Jiří Synek
 • 3.miesto v I. kategórii: Pavel Kuchárek

Hviezdoslavov Kubín, obvodné kolo

 • 3.miesto v III. kategórii: Kristína Počarovská
 • 3.miesto v II. kategórii: Kristína Tinková

Literárna súťaž Villa Zerna, celoslovenské kolo

 • 2.miesto v I. kategórii ZŠ, próza: Anna Mária Redajová