Úspechy

Úspechy v školskom roku 2019/2020

Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného odboru- pedagóg: Mgr. Miroslava Lacová:

The 49. Th International Children´s Art Exhibition, Tokio, JAPONSKO, 51 688 prác z 36 krajín sveta

 • Supreme Gold Award: Jasmín Belišová
 • Gold Award: Karolína Pastuchová
 • Silver Award: Petra Gadušová
 • Silver Award: Julianna Volárová
 • Silver Award: Daniel Kadlec
 • Bronze Award: Lucia Vráblová
 • Bronze Award: Lucia Vráblová
 • Bronze Award: Zuzana Naďová
 • Bronze Award: Sofia Pastuchová
 • Bronze Award: Daniel Kadlec

Medzinárodná súťaž „Heraldické zvieratá očami deti“, Arcibiskupstvo Pražské, Zoologická záhrada mesta Prahy, Hnutie Na vlastných nohách–Stonožka, PRAHA -NÓRSKO

 • Cena za vynikajúce vedenie žiakov: Mgr. Miroslava Lacová
 • Katarína Pernišová - Cena Bely Gran Jensen

Celoslovenská súťažInformačné centrum Europe Direct Senica „Aká bude Európa 2020?“- SENICA

 • Diplom:Karolína Dunajčíková
 • Diplom: Ema Klačková
 • Diplom: Martin Kyselica

Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného odboru- pedagóg: Mgr. Oľga Medňanská

Návrh na Benefičný koncert Dúha v srdci

 • Víťazný návrh pre ročník 2019: Slavomíra Koščová

„Aká bude Európa 2020?" Informačné centrum Europe Direct Senica

 • diplom: Eva Bezáková
 • výherný návrh na kalendár Europe Direct Senica: Alexandra Molcová

Úspechy v školskom roku 2018/2019

Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného odboru- pedagóg: Mgr. Miroslava Lacová:

THE 48. Th  INTERNATIONAL CHILDREN´S ART EXHIBITION  2018, Japonsko

 • Strieborná medaila: Lucia Vráblová

Maľovaná cyklomapa Stredné Považie deťom, Slovenský cykloklub, Úsmev jako dar, Detská tour Petra Sagana,

 • Ocenená a uverejnená práca:  Zuzana Naďová

 „Aká bude Európa 2019?", Informačné centrum Europe Direct Senica

 • Ocenená práca: diplom:  Zuzana Naďová
 • Ocenená práca: diplom:  Zaira Gergelyová

16. ročník celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže "Naši národní buditelia José Martí a Ľudovít Štúr", Veľvyslanectvo Kuby v SR, RTVS Bratislava 

 • 1.miesto I.kategória : Julianna Volárová
 • 3.miesto I.kategoria:  Karolína Pastuchová
 • 2.miesto III. kategória : Zuzana Naďová   


Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného odboru- pedagóg: Mgr. Oľga Medňanská

„Nova Zagora 2018“  Bulharsko,  XX.ročník medzinárodnej detskej umeleckej súťaže, vyhodnotenie, NOVA ZAGORA association and DUGA Art Studio, Bulharsko

 • Ocenená práca: Vanesa Ostrovská
 • Ocenená práca: Sofia Stachová
 • Ocenená a uverejnená práca: Matúš Dinga
 • Ocenená práca: Sabina Sadloňová

THE 48. Th INTERNATIONAL CHILDREN´S ART EXHIBITION  2018, Japonsko

 • Mimoriadna zlatá medaila: Eva Bezáková
 • Strieborná medaila: Kristína Nešťáková
 • Bronzová medaila: Kristína Nešťáková

 „Aká bude Európa 2019?", Informačné centrum Europe Direct Senica

 • diplom: Terézia Poláčková
 • výherný návrh na kalendár Europe Direct Senica: Viktória Machlová

16. ročník celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže "Naši národní buditelia José Martí a Ľudovít Štúr", Veľvyslanectvo Kuby v SR, RTVS Bratislaa

 • 2.miesto I. kategória: Barbora Železníková
 • 2.miesto I. kategória: Lucia Klinčúchová
 • Cena Predsedu porot: Natália Pribišová
 • Cena Veľvyslankyne I. kategória: Lucia Mikulcová
 • Cena Veľvyslankyne II. kategória: Michaela Idesová 
 • 1.miesto II. kategória: Alexandra Molcová
 • 3. miesto II. kategória: Jakub Barto
 • 2.miesto II. kategória: Lea Medňanská   

Úspechy v školskom roku 2017/2018

Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného odboru- pedagóg: Mgr. Miroslava Lacová:

Medicína v histórii: Medzinárodná výtvarno-literárna súťaž, Praha

 • Mimoriadne ocenenie - Cena riaditeľa FN Plzeň, MUDr.: Václava Šimánka Kristína Hrubá
 • Ocenenie  I. kategória:   Julianna Volárová
 • Čestné uznanie I. kategóriaT: imea Tomášková
 • Čestné uznanie I. kategória:  Karolína Dunajčíková
 • Ocenenie III. kategória: Katarína Pernišová

Aká bude Európa 2018, celoslovenská výtvarná súťaž ,Senica

 • 1.miesto III. kategória , víťazný návrh kalendárika: Kristína Hrubá
 • Ocenenie III. kategória: Libuša Kýšková

Naši národní buditelia José Martí a Ľudovít Štúr", Kubánske veľvyslanectvo v SR Bratislava: 15. ročník celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže

 • 1.miesto III. kategória: Kristína Hrubá
 • Cena veľvyslankyne III. kategória: Zuzana  Naďová

Maľujte s PRIMALEXOM", Žilina: VI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže 

 • 2. miestoIII. kategória: Katarína Pernišová 

 

Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného odboru- pedagóg: Mgr. Oľga Medňanská

Nová Zagora 2017, Bulharsko: 19.ročník medzinárodnej detskej umeleckej súťaže 

 • Diplom:Dominika Galandáková
 • Diplom:Katarína Otiepková

 47. TH INTERNATIONAL CHILDREN´S ART EXHIBITION 2017, Japonsko    

 • Strieborná medaila: Bibiana Burianová
 • Bronzová medaila: Nino Kontina

Medicína v histórii, Praha, medzinárodná výtvarno-literárna súťaž 

 • Cena: Zoja Slávková
 • Čestné uznanie:  Linda Manďáková

Aká bude Európa 2018?, Senica, celoslovenská výtvarná súťaž 

 • 1.miesto  II. kategória , víťazný návrh kalendárika: Viktória Machlová
 • Ocenenie: Simona Biesová

15. ročník celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže "Naši národní buditelia José Martí a Ľudovít Štúr", Kubánske veľvyslanectvo v SR Bratislava    

 • Cena Predsedu Spoločnosti priateľov Kuby na Slovensku: Natália Pribišová
 • 2. miesto I. kategória: Sára Alušicová
 • 3. miesto  I. kategória: Vanesa Ostrovská
 • Cena veľvyslankyne: Michaela Idesová
 • 1.miesto  II. kategória: Lea Medňanská
 • 3. miesto II. kategória: Karolína Kondlová 

Úspechy v školskom roku 2016/2017

Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného odboru- pedagóg: Mgr. Miroslava Lacová:

Pamätný list sv. Gorazda Za úspešnú reprezentáciu SR a získanie najvyšších ocenení na prestížnych medzinárodných súťažiach vo výtvarnom umení:

 • Katarína Benianová

The 46 Th International children´s art exhibition, Japonsko

 • BRONZE AWARD :Sophia Scharbertová

Věda, která léčí , medzinárodná výtvarná súťaž Praha

 • Cena: Katarína Pernišová

Výtvarná Myjava, Múzeum SNR, Myjava

 • Diplom v III. súťažnej kategórii: Kristína Hrubá
 • Diplom II. súťažnej kategórii :Zuzana Naďová

Aká bude Európa 2017? Europe Direct Senica

 • Ocenená práca v kategórii 2. stupeň ZŠ: Sophia Scharbertová
 • Ocenená práca v kategórii 1. stupeň ZŠ :Alexandra Čierniková
 • Ocenená práca v kategórii 1. stupeň ZŠ: Daniel Kadlec
 • Ocenená práca v kategórii 2. stupeň ZŠ: Miriam Kozempelová
 • Ocenená práca v kategórii 2. stupeň ZŠ Simona Makarová

Naši národní buditelia Ľudovít Štúr a José Martí,  Veľvyslanectvo Kuby ,Bratislava 

 • .miesto v II. kategórii Zuzana Naďová 

Ideme na dovolenku, Europe Direct Senica

 • Ocenená práca v kategórii ZUŠ : Tomáš Vandlík
 • Ocenená práca v kategórii ZUŠ: Kristína Hrubá

TV JOJ očami divákov."Nadácia TV JOJ Bratislava

 • Ocenená práca: Zuzana Naďová

Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného odboru- pedagóg: Mgr. Oľga Medňanská

19.Th International youth art exhibition Nova Zagora, Zagora, Bulharsko

 • Ocenenie:  Sára Alušicová
 • Ocenenie Dominika Hankócyová

The 46 Th International children´s art exhibition, Japonsko (250 000 prác, 52 krajín sveta)

 • SILVER AWARD: Michaela Idesová

Věda, která léčí, medzinárodná výtvarná súťaž Praha

 • Cena: Vanessa Kvasnicová
 • Čestné uznanie Lucia Mocková

Výtvarná Myjava Múzeum SNR, Myjava

 • Diplom II. súťažnej kategórii Eva Bezáková

Ukáž svoj talent na počesť Ladislava Medňanského

 • 1.miesto v 2. kategórii Tamara Hošťáková
 • Špeciálna cena poroty pre najmladšiu účastníčku súťaže Michaela Idesová

Literárno-výtvarná súťaž „Naši národní buditelia Ľudovít Štúr a José Marti“ Veľvyslanectvo Kuby, Bratislava

 • Ocenená práca II.kat.3.miesto: Veronika Schindlerová
 • Cena veľvyslanectva: Alex Baláž
 • Ocenená práca I.kat.2.miesto: Svetlana Idesová
 • Ocenená práca I.kat. 3.miesto: Karolína Kondllová
 • Cena predstavenstva Melánia Pašeková
 • Ocenená práca II. kat.:Monika Havrilová
 • Cena veľvyslanectva: Monika Havrilová

Úspechy v školskom roku 2015/2016

Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného odboru- pedagóg: Mgr. Miroslava Lacová:

Výtvarná súťaž ,“ 17 Th International youth art exhibition Nova Zagora“, BULHARSKO

 • Ocenenie: Vaňová Lucia
 • Ocenenie: Molcová Alexandra

The 45 Th International children´s art exhibition, JAPONSKO

 • SUPREME GOLD AWARD: Karolína Benianová
 • SILVER AWARD: Zuzana Naďová
 • BRONZE AWARD: Ester Belišová

Medzinárodná výtvarná súťaž Karol IV, Arcibiskupstvo pražské, humanitárna organizácia Na vlastných nohách, PRAHA – NÓRSKO

 • Cena- 2. kategória: Petra Gadušová
 • Čestné uznanie- 2. kategória: Zuzana Naďová
 • Cena- 4. kategória: Kristína Knapová
 • Čestné uznanie- 2. kategória: Karolína Benianová
 • Čestné uznanie- 2. kategória: Kristína Hrubá

Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného odboru- pedagóg: Mgr. Oľga Medňanská

Medzinárodná výtvarná súťaž Karol IV, Arcibiskupstvo pražské, humanitárna organizácia Na vlastných nohách, PRAHA – NÓRSKO

 • Cena- 2. kategória:Tereza Vandlíková
 • Cena- 3. kategória: Vladimíra Vávrová
 • Cena- 3. kategória:Patrik Truhlík
 • Cena- 3. kategória: Alexander Bies
 • Cena- 3. kategória: Dobroslava Pribišová
 • Čestné uznanie 2. kategória: Alica Hrinová
 • Čestné uznanie 2. kategória: Marianna Osuská

Úspechy v školskom roku 2014/2015

Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného odboru- pedagóg: Mgr. Miroslava Lacová:

The 45. th International children´s art exhibitionTOKIO JAPONSKO (68 206 prác detí, 38 krajín sveta)

 • SUPREME GOLDAward: Alexandra Višňovská
 • SILVER Award: Eva Bezáková
 • BRONZ Award: Tereza Machajdíková

The 16. th International youth art Exhibition, Nova ZagoraBULHARSKO (3004 prác detí, 30 krajín sveta)

 • Ocenenie: Sophia Scharbertová
 • Ocenenie: Jonáš Klimáček
 • Ocenenie: Michaela Idesová

Medzinárodný projekt „670 výročie Chrámu sv. Víta“, Arcibiskupstvo pražské, humanitárna organizácia Na vlastných nohách, PRAHA - NÓRSKO

 • Hlavná cena BělyGran Jensen: Martina Markušová
 • Hlavná cenaporoty: Ján Marták
 • Ocenenie: Vladimíra Vávrová
 • Ocenenie: Alexander Bies
 • Ocenenie: Patrice Tomisová
 • Ocenenie: Lucia Vaňová
 • Ocenenie: Dobroslava Pribišová
 • Ocenenie: Kristína Knapová

Účasť na súťažiach a výsledky celoslovenských a regionálnych súťaží výtvarného odboru – pedagóg: Mgr. Miroslava Lacová, Mgr. Oľga Medňanská

Naši národní buditelia CH. Martí a Ľ. Štúr,  Bratislava – Veľvyslanectvo kubánskej republiky v SR, 

 • hlavná cena veľvyslankyne: Vladimíra Vávrová
 • Cena poroty: Dobroslava Pribišová
 • Cena predsedu: Tamar Hoštáková
 • I.kategória ZUŠ 1 miesto: Jasmína Belišová
 • I.kategória ZUŠ 2. miesto: Ema Černá
 • I.kategória ZUŠ 3. miesto: Michaela Skovajsová
 • I.kategória ZUŠ 3. miesto: Petra Sadloňová

Myška pre Havran, Senica

 • Cena poroty: Sophia Scharbertová
 • Cena poroty: Simona Žáčková
 • 3. miesto: Vladimíra Vávrová

Európa Direct Senica „ Aká bude Európa 2015?“, Senica

 • Ocenenie: Inka Kiššová
 • Ocenenie: Sophia Scharbertová
 • Ocenenie: Daniela Kozempelová
 • Ocenenie: Zuzana Naďová

Osobnosti slovenského národa Ľ. Štúr a M .R. Štefánik, Košariská

 • Ocenenie: Vanesa Kvasnicová
 • Ocenenie: Michaela Benianová
 • Ocenenie: Daniela Hučková
 • Ocenenie: Vladimíra Vávrová

 Rodina bez cigariet

 • Cena organizátora: Rebeka Suchá

Maľujte a fotografujte s Primalexom, Žilina

 • ocenenie Petra Sadloňová

 Stará Turá-naše mesto, výtvarná súťaž pre žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ, DK Javorina

kategória ZUŠ:

 • Hlavná cena súťaže: Vladimíra Vávrová
 • IV. kategória 1.miesto: Jasmín Belišová
 • IV. kategória  2. miesto: Lucia Skovajsová
 • IV. kategória  3. miesto: Svetlana Idesová
 • IV. kategória Cena poroty: Melánia Pašeková
 • V. kategória 1.miesto: Zuzanan Naďová
 • V. kategória 2. miesto: Inka Kiššová
 • V. kategória 3. miesto: Lea Medňanská
 • V. kategória 3. miesto: Libuša Kýšková
 • V. kategória  Cena poroty: Kristína Hrubá
 • VI. kategória 1.miesto: Lucia Vaňová
 • VI. kategória 2. miesto: Vanesa Kvasnicová
 • VI. kategória 3. miesto: Samuel Vido
 • VI. kategória  Cena poroty: Lucia Vandlíková 

Úspechy v školskom roku 2013/2014

Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného odboru- pedagóg: Mgr. Miroslava Lacová

The 44. th international children´s art exhibition TOKIO -JAPONSKO

 • Zlatá medaila: Aneta Chudíková
 • Strieborná medaila: Miriam Kozempelová
 • Bronzová medaila: Nataša Nina Blašková

The 15. th international youth art exhibition Nova Zagora 2013 - Bulharsko

 • Ocenenie: Jonáš Klimáček
 • Ocenenie: Tomáš Vandlík
 • Ocenenie: Miriam Kozempelová
 • Ocenenie: Karolína Benianová
 • Ocenenie: Barbora Burianová
 • Ocenenie: Zaira Gergelyová
 • Ocenenie za celú kolekciu prác: ZUŠ Stará Turá
 • Ocenenie pedagóga: Mgr. Miroslava Lacová

The 40 th children´s art international exhibition „ November 13“ Macedónia

 • 1.miesto:  Kristína Knapová

 Ocenenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča, Bratislava

 • Pamätný list sv. Gorazda: Aneta Chudíková

 Naši národní buditelia CH. Martí a Ľ. Štúr, Bratislava – Veľvyslanectvo kubánskej republiky v SR

 •  1.kategória ZUŠ 1.miesto: Miroslava Buricová
 •  1.kategória ZUŠ 2. miesto: Simona Sevaldová
 •  1.kategória ZUŠ 3. miesto: Inka Kiššová
 •  2.kategória ZUŠ 1. miesto: Vladimíra Vávrová
 • 2.kategória ZUŠ  2. miesto: Viktória Petrovská
 •  2.kategória ZUŠ  3. miesto: Martina Markušová
 • 3. kategória ZUŠ 1. miesto: Kristína Knapová

Maľované kopanice, Kopaničiarsky región Myjava

 • Prázdniny na kopaniciach 1. miesto: Kristína Hrubá
 • Prázdniny na kopaniciach 2. miesto: Inka Kiššová
 • Prázdniny na kopaniciach 2. miesto: Vladimíra Vávrová
 • Prázdniny na kopaniciach 3. miesto: Viktória Petrovská
 • Prázdniny na kopaniciach 3. miesto: Ján Marták
 • Remeslo má zlaté dno 1 miesto: Kristína Knapová
 •  Remeslo má zlaté dno 2 miesto: Gabriela Jankovičová
 • Kultúrne dedičstvo Kopaničiarskeho regiónu 2. miesto: Tomáš Vandlík
 • Kultúrne dedičstvo Kopaničiarskeho regiónu 2. miesto: Ján Marták
 • Kultúrne dedičstvo Kopaničiarskeho regiónu 3. miesto: Daniela Hučková

 Európa Direct Senica „ Aká bude Európa 2014?

 • miesto v 1. kategórii: Simona Makarová
 •  miesto v 2. kategórii: Vladimíra Vávrová

Talent Trenčianskeho kraja, Prednosta OÚ v TN, Ing. Štefan Bohúň,  Trenčín

 • Ocenenie: Aneta Chudíková

Slovensko očami detí, Europa Direct Senica

 • Ocenenie:  Inka Kiššová

CK kartágo Tours „ Na dovolenke“

 • Ocenenie: Natália Miklovičová
 • Ocenenie: Miroslava Buricová
 • Ocenenie: Vladimíra Vávrová
 • Ocenenie: Vanesa Otáhalová

 Maľujte a fotografujte s Primalexom, Žilina

·        Ocenenie:  Lucia Vaňová

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
 • toplist