Hudobný odbor

Pedagógovia

Dychové oddelenie:

  • Martin Brkal, DiS.art.- hra na trúbke
  • PaedDr. Vladimír Kočický, DiS.art.- hra na trúbke
  • BcA. Monika Klenová- hra na flaute

Klavírne oddelenie:

  • Mgr. Andrea Borovská- hra na klavíri

Spevácke oddelenie:

  • MgA. Michal Stískal- spev

Strunové oddelenie:

  • Marek Kutlák- hra na gitare

Sláčikové oddelenie:

  • Mária Bodnárová, DiS.art.- hra na husliach
  • Miroslav Drška- hra na kontrabase
  • Mgr. Michaela Pavlíková, DIS.art.- hra na husliach