Hudobný odbor

Úspechy

Úspechy v školskom roku 2018/2019

18.ročník celoslovenskej súťaže drevených dychových nástrojov Čarovná flauta 2019 v Nižnej (pedagóg: Martin Brkal, DiS.art.)

 • čestné uznanie: Samuel Báleš

Úspechy v školskom roku 2018/2019

Banskoštiavnické kladivká 2019,  celoslovenská klavírna súťaž (pedagóg: Mgr. Andrea Borovská)

 • zlaté pásmo: Hubert Závodský
 • bronzové pásmo: Hana Uhrová
 • bronzové pásmo: Tereza Bunčiaková

29. ročník celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2019, Okresné kolo (pedagóg: MgA. Michal Stískal)

 • 1.miesto v II.kategórii: Zuzana Fecková
 • 2.miesto v I.kategórii: Sára Benianová

XVI. ročník celoslovenskej súťaže. PIESEŇ LÝDIE FAJTOVEJ 2019 (pedagóg: MgA. Michal Stískal)

 • 1.miesto v B. kategórii : Hana Železníková
 • 1.miesto v C. kategórii: Adam Blažko
 • 1. miesto v kategórii ľudových hudieb: DSF Turanček

29. ročník celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2019, krajské kolo (pedagóg: MgA. Michal Stískal)

 • 1.miesto v II.kategórii: Zuzana Fecková

MFF Myjavské folklórne slávnosti (pedagóg: MgA. Michal Stískal)

 • 1. miesto Cena Samka Dudíka: DFS Turanček

Medzinárodný festival komornej hudby, Čadca 2019   (pedagóg: Mária Bodnárová, DiS.art.)

 • Bronzové pásmo, Kategória A2: Sláčikový komorný orchester
 • Strieborné pásmo, Kategória B2 duo : Filip Kocúrik - Hanahh Gajdošíková 

Medzinárodný festival komornej hudby, Čadca 2019 (pedagóg: Martin Brkal, DiS.art.)

 • Čestné uznanie: Samuel Báleš 

Medzinárodný festival komornej hudby Čadca 2019 (pedagóg: BcA. Monika Klenová, DiS..art.)

 • Čestné uznanie: Juliana Volárová
 • Čestné uznanie: Terézia Fecková
 • Čestné uznanie: Lívia Schindlerová 

Úspechy v školskom roku 2017/2018

4.ročník projektu "Students Meet Professionals - Storočnica súZVUKU    

 • Mimoriadna cena doc. Jordany Palovičovej: Hubert Závodský

Banskoštiavnické kladivká 2018, Banská Štiavnica, 3. ročník celoslovenskej súťaže           

 • Zlaté pásmo  IV. kategória: Hubert Závodský

Piešťanské klávesy, 1.ročník regionálnej klavírnej súťaže 

 • Zlaté pásmo IV. kategória: Hubert Závodský

II. séria folklórnej šou RTVS „Zem spieva“, Bratislava       

 • Postup do súťaže Zem spieva z kastingu v Martine: Hana Železníková

Vidiečanova Habovka 2018 Dolná Súča, regionálne kolo, Celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

 • Zlaté pásmo v kategórii sólový spev: Hana Železníková

 • Zlaté pásmo v kategórii sólový spev: Zuzana Fecková
 • Strieborné pásmo v kategórii spevácka skupina a ľudová hudba : DFS Turanček

SLÁVIK SLOVENSKA 2018, Nové Mesto nad Váhom, okresné kolo, 28. ročník celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne „S

 • 1.miesto v II. kategórii: Hana Železníková
 • 2.miesto v I. kategórii : Klára Mikulcová

SLÁVIK SLOVENSKA 2018, Trenčín,krajské kolo, 28. ročník celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne  

 • 3.miesto v II. kategórii: Hana Železníková

Staroturianska popstar  

 • 1.miesto: Sofia Hvožďarová

Úspechy v školskom roku 2016/2017

 Schneiderova Trnava: 

 • Bronzové pásmo v 1 kategórii v sólovej hre na husliach:  Oliver Báleš
 • Bronzové pásmo v 2 kategórii v sólovej hre na husliach: Filip Kocúrik a Hannah Gajdošíková
 • Bronzové pásmo v 2 kategórii v komornej hre: Tereza Gregorová

15. ročník speváckej súťaže "Pieseň Lýdie Fajtovej"

 • 1.miesto v kategórii B: Zuzana Fecková
 • 2.miesto v kategórii F: DFS Turanček

Úspechy v školskom roku 2015/2016

Čarovná flauta, Nižná: 

 • 2. miesto v 5. kategórii v hre na drevené dychové nástroje:Dominik Sedlák

Medzinárodná súťaž Pro Bohemia, Ostrava: 

 • 2. miesto v 3. kategórii v hre na klarinete: Dominik Sedlák

SLÁVIK SLOVENSKA: 

 • 1. miesto v I. kategórii v okresnom kole, postup do krajského kola: Zuzana Fecková

Klavírna súťaž Trenčianskeho kraja:

 • Čestné uznanie: Hubert Závodský

Medzinárodneá súťaž J. BELICZAYHO, Komárno: 

 • Bronzové pásmo:  Alex Michalčík,  Filip Kocúrik, Hannah Gajdošíková

Úspechy v školskom roku 2014/2015

Čarovná flauta, Nižná 

 • 3. miesto:  Dominik Sedlák

Top Talent Festival, Trenčín, Medzinárodný festival detskej a mládežníckej Tvorivosti

 • Hlavná cena Grand prize: Dominik Sedlák

Talent Trenčianskeho kraja

 • Ocenenie Prednostu OÚ v Trenčíne Dominik Sedlák Dominik Sedlák

Úspechy v školskom roku 2013/2014

Čarovná flauta, Nižná

 •  1. miesto:  Dominik Sedlák
© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
 • toplist