Hudobný odbor

Koncert klavírneho tria Pressburg

 22.9. 2021, ZUŠ Stará Turá

Vedomostný kvíz "UKÁŽ, ČO VIEŠ!"

09.03.2020, ZUŠ Stará Turá

Tvorivý workshop "Hráme podľa akordov"

 02.03.2020, ZUŠ Stará Turá

Benefičný kocert Nadácie ŽIVOT

20.12.2019, Stará Turá

Verejný vianočný koncert

17.12.2019, ZUŠ Stará Turá

Triedna besiedka žiakov z triedy Mgr. Michaely Pavlíkovej

3.12.2019, ZUŠ Stará Turá

Sláčikové popoludnie

 26.11.2019, ZUŠ Stará Turá

Hudobný seminár s pani PaedDr. Evou Čunderlíkovou

18.11.2019, ZUŠ Stará Turá

Triedna besiedka žiakov z triedy PaedDr. V. Kočického, DiS.art.

19.11.2019, ZUŠ Statá Turá

Triedna besiedka žiakov z tiredy M. Brkala, DiS.art.

19.11.2019, ZUŠ Stará Turá

Triedna besiedka žiakov z triedy Bc. Moniky Klenovej, DiS.art.

5.11.2019, ZUŠ Stará Turá

DFS Turanček na Kopaničárskom jarmeku

 18.10.2019, Stará Turá

Klavírny koncert vietnamského umelca NGUYEN LE VIET ANH

16.10.2019, Koncertná sála ZUŠ

Žiaci hudobného odboru na festivale DIVNÉ VECI

21.06.2019, Stará Turá

Sláčikový komorný orchester pod vedením Márie Bodnárovej, DiS.art. a DFS Turanček pod vedením MgA. Michala Stískala

Sláčikový koncert v Evanjelickom kostole

18.6.2019, Evanjelický kostol v Starej Turej

Žiaci hudobného odboru na Festivale komornej hudby v Čadci

 jún 2018, Čadca

Triedna besiedka žiakov z triedy Mgr. Michaely Pavlíkovej

12.06.2019, ZUŠ Stará Turá

Absolventský koncert žiakov hudobného odboru

05.06.2019, ZUŠ Stará Turá

Triedna besiedka žiakov z tiredy M. Brkala, DiS.art. a Mgr.V. Kočického

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na ZUŠ

15.05.2019, ZUŠ Stará Turá

DEŇ MATIEK

 12.5.2019, DK Javorina

Besiedka žiakov z triedy Mgr. M. Železníkovej a Bc. M. Klenovej

30.4.2019, ZUŠ Stará Turá

Klavírna besiedka

 9.4.2019, ZUŠ Stará Turá

Sláčikové popoludnie

12.02.2019, ZUŠ Stará Turá

Hudobný workshop s PaedDr. Evou Čunderlíkovou, PhD

 29.01.2019, ZUŠ Stará Turá

Verejný vianočný koncert

11.12.2018, ZUŠ Stará Turá

Rozsvietenie 2.adventnej sviece

 9.12.2018, Stará Turá

Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT

9.12.2018, DK Javorina Stará Turá

DFS Turanček na vianočných trhoch

 8.12.2018, Stará Turá

Triedna besiedka dychového oddelenia

20.11.2018, ZUŠ Stará Turá

Klavírny recitál umeleckej dvojice Ida Černecká & František Pergler

28.11.2018, ZUŠ Staa Turá

Žiaci dychového oddelenia na súťaži ,,Čarovná flauta 2018"

Triedna besiedka žiakov p. učiteľa Bc. V. Kočického

13.11.2018, ZUŠ Stará Turá

Triedna besiedka žiakov p. učiteľa M. Brkala, DiS.art.

6.11.2018, ZUŠ Stará Turá

Lampiónový sprievod v podaní žiakov a pedagógov dychového oddelenia

26.10.2018, Stará Turá

Spolupráca hudobného odboru s Antonom Popovičom na festivale Divné veci 2018

 22.-23.06.2018,Stará Turá

Hubert Závodský, žiak klavírneho oddelenia v zlatom pásme!

Staroturianska popstar

Srdečne blahoželáme Sofii Hvožďarovej, žiačke hudobného odboru ZUŠ Stará Turá,  ktorá sa stala prvou Staroturianskou popstar. Cenu jej odovzdal spevák Martin Harich.

01.06.2018, Stará Turá

Koncert SLÁČIKOVÉHO KOMORNÉHO ORCHESTRA a jeho hostí

 29.05.2018, Evanjelický kostol Stará Turá

Deň matiek

 13.5.2018, DK Javorina Stará Turá

Podjavorinské folklórne slávnosti

Vrch Roh Lubina, 12.05.2018 

Verejný koncert k Dňu otvorených dverí v ZUŠ

Koncertná sála ZUŠ, 18.04.2018

Deň otvorených dverí v ZUŠ

 ZUŠ Stará Turá, 18.04.2018

Deň učiteľov - Hotel Lipa 13.04.2018

Primátorka mesta Stará Turá Anna Halinárová ocenila Mgr. Miroslavu Lacovú  a Katarínu Rzavskú za osobnostný prínos a dosahovanie výnimočných úspechov vo výchovno-vzdelávacej práci v prospech detí. 

Súťaž a prehliadka TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI

Dolná Súča , 08.04.2018

Vítanie jari

Stará Turá, 23.03.2018

Hanka Železníková - žiačka ZUŠ Stará Turá v súťaži RTVS ZEM SPIEVA!

RTVS, 13.01.2017

Triedna besiedka malých muzikantov

Koncertná sála ZUŠ, 20.12.2017

Vystúpenie DFS Turanček na vianočných trhoch

Stará Turá, 16.12.2017

Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT

DK Javorina, 10.12.2017

Besiedka klavírneho oddelenia

Koncertná sála ZUŠ, 13.12.2017

Verejný vianočný koncert "Duch Vianoc"

Koncertná sála ZUŠ, 12.12.2017

Vianočný koncert sláčikového oddelenia

 Koncertná sála ZUŠ, 05.12.2017

Triedna besiedka dychového oddelenia

Koncertá sála ZUŠ, 21.11.2017

DSF Turanček hral a spieval všetkým účastníkom pre radosť

DK Javorina, Kopaničársky jarmek 20.10.2017

Žiaci ĽH Turanček na castingu Zem spieva v Múzeu slovenskej dediny v Martine

Martin, 8.október 2017

Beseda "Objav čaro fujary" o slovenských ľudových nástrojoch

 Koncertná sála ZUŠ,  28. september 2017

Koncert sláčikového komorného orchestra a jeho hostí

 Evanjelický kostol, 20. jún 2017, Stará Turá.

ZUŠ Staroturanský jarmok 2017

 Námestie slobody, 9. jún 2017.

Návšteva prezidenta SR

 Prezident SR Andrej Kiska v Starej Turej. 30. máj 2017.

Koncertu pre mamu

Koncertná sála ZUŠ, 16.05.2017. Účinkovali sólisti a sláčikový komorný orchester pod vedením p.uč. Márie Bodnárovej.

Deň matiek 2017

 DK Javorina, 14. máj 2017, Stará Turá

Podjavorinské folklórne slávnosti

 Amfiteáter pod vrchom Roh, Lubina, 6. máj 2017

Triedna besiedka klavírneho oddelenia

 Koncertná sála ZUŠ, 11. apríl 2017

SCHNEIDEROVA TRNAVA

 Celoslovenská interpetačná súťaž mladých huslistov. Trnava, 7. apríl 2017. Gratulujeme žiakom k oceneniam.

Rozlúčka s Morenou

 Námestie slobody, Stará Turá, 7. apríl 2017.

Deň učiteľov - 24.marec 2017

Primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová ocenila Martina Brkala, DiS.art. za výchovno-vzdelávaciu prácu v prospech žiakov a za aktívnu tvorbu dobrého mena školy. Srdečne blahoželáme.

Koncert pedagógov ZUŠ Stará Turá

 koncertná sála ZUŠ, 14. marec 2017

Vystúpenie pre deti z materskej školy

ZUŠ, 01.marec 2017

Organový koncert

Evanjelický kostol Myjava, 19. január 2017. 

Vianočný koncert

Evanjelický kostol, 13. december 2016, Stará Turá 

Nadácia Život 2016

 DK Javorina, 4. december 2016

Vystúpenie FS Turanček Jubilantom

 MsÚ Stará Turá, 15.11.2016

Sláčikové popoludnie

Koncertná sála ZUŠ. 

Kopaničársky jarmek 2016

vystúpenie FS Turanček v DK Javorina, 21.október 2016

Majstri baroka a klasicizmu

 Koncert sláčikového komorného orchestra ZUŠ

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, 22. jún 2016, Stará Turá

Jarmok 2016

 Stará Turá, 10. jún 2016, Námestie slobody

Koncert žiakov speváckeho oddelenia

 Koncertná sála ZUŠ. 7. jún 2016

Riaditeľka ZUŠ Miroslava Lacová odovzdala Ďakovné listy a Cenu riaditeľky školy ZUŠ.

Deň matiek 2016

DK Javorina, 8. máj 2016 

Stavanie mája na námestí v Starej Turej

Stará Turá, 30. apríl 2016

Deň otvorených dverí 2016

 ZUŠ Stará Turá, 26. apríl 2016

Od baroka po súčasnosť - koncert vážnej hudby, 22.4.2016

 Koncertná sála ZUŠ, 22.4.2016

Deň učiteľov - 8.4.2016

Primátorka mesta Stará Turá Anna Halinárová ocenila Máriu Bodnárovú, DiS.art. za vzornú prácu v prospech staroturianskych detí a za aktívnu tvorbu dobrého mena školy. Srdečne blahoželáme.

Medzinárodná interpretačná súťaž

BOHEMIA OSTRAVA 2016 - Blahoželáme Dominikovi Sedlákovi k získaniu  2. miesta v hre na klarinete

W.A.Mozart - naša superstar

 Koncertná sála ZUŠ, 21. marec 2016

Vítanie jari - rozlúčka s Morenou

 Nám. slobody, 18. marec 2016

Uplatnenie nástroja - huslí v 21. storčí a ich vplyv na osobnosť žiaka

 Beseda a metodická hodina pre žiakov sláčikového oddelenia s Mgr. Kristínou Hlistovou, Dis.art., 22.02.2016

Umelecký program pedagógov ZUŠ k 20. výročiu založenia Lesoturu

 DK Javorina, Stará Turá, 29. január 2016

Verejný vianočný koncert - 16.12.2015

 Koncertná sála ZUŠ

Vianočná besiedka žiačikov prípravného štúdia - 16.12.2015

Benefičný koncert Nadácie život 2015

 DK Javorina, 6. december 2015, Stará Turá

Úspech Dominika Sedláka na 14. ročníku celoslovenskej súťaže "Čarovná flauta" v Nižnej

Sláčikové popoludnie, koncertná sála ZUŠ, 25.11.2015

10.11.2015, Triedny koncert žiakov z triedy uč. M. Bodnárovej

23.10.2015 Kopaničársky jarmek - vystúpenie ĽH Turanček a detí speváckeho oddelenia

Ocenenie Talent Trenčianskeho kraja 2015

Jarmok 2015

Verejný koncert

 koncertná sála ZUŠ, 4. jún 2015

Deň matiek 2015

 DK Javorina Stará Turá, 10. máj 2015

Sláčikové popoludnie

 Koncertná sála ZUŠ, 6.máj 2015

Deň otvorených dverí 2015

Verejný koncert

Koncertná sála ZUŠ, 22. apríl 2015 

Besiedka žiakov dychového oddelenia

 Koncertná sála ZUŠ, 21. apríl 2015

Vítanie jari 2015

Vianočný koncert 2014

Koncert Nadácie Život 2014

Vystúpenie počas jarmoku 2014

Klavírny koncert Relax music

 Koncertná sála ZUŠ 5. jún 2014

Školská besiedka 21.5.2014

Sláčikové popoludnie, 29.4. 2014

 Triedny koncert p.uč.M.Bodnárovej a I. Kleina, účinkovali i žiaci p.uč. A.Klimekovej a  J.Pavloviča

Vítanie jari 2014

Organový koncert 2013

 Koncet žiakov ZUŠ Stará Turá dňa 5. decembra 2013 v evanjelickom kostole.

Vianočný koncert ZUŠ Stará Turá 2013

 3.12.2013 DK Javorina kaviareň

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist