Zamestnanci školy

VEDENIE ŠKOLY

 • riaditeľ školy: MgA. Michal Stískal
 • zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Michaela Pavlíková

HUDOBNÝ ODBOR:

 • Bc. Miroslava Kobzová  - hra na husliach
 • Mgr. Andrea Borovská -  hra na klavíri
 • Martin Brkal, DiS.art. - hra na zobcovej flaute, hra na trúbke
 • Miroslav Drška - hra na kontrabase
 • Alexandra Durcová- spev, hra na cimbale
 • Monika Jankovičová- spev
 • Miloš Holovic- hra na violončele
 • Ing.arch.Alexandra Kršáková Klimeková, DiS.art. - hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute
 • PaedDr.Vladimír Kočický, DiS.art. - hra na zobcovej flaute, hra na trúbke
 • Marek Kutlák, DiS.art. - hra na gitare
 • Mgr. Michaela Pavlíková - hra na husliach
 • MgA. Michal Stískal- spev
 • Mgr. Monika Železníková - prípravná hudobná výchova, hudobná náuka, hra na zobcovej flaute

VÝTVARNÝ ODBOR:

 • Mgr. Miroslava Lacová
 • Mgr. Lucia Los

TANEČNÝ ODBOR:

 • Katarína Rzavská, DiS.art.
 • Ivana Chutniaková

LITERÁRNO- DRAMATICKÝ ODBOR

 • Mgr. Ivana Purtátorová

 

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
 • toplist