Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor je najmladším odborom v ZUŠ. Štúdium sa začína jednoročným prípravným ročníkom a pokračuje osemročným štúdiom na I. stupni a štvorročným štúdiom na II. stupni základného štúdia. 

Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, slovesné, prednesové a pohybové skupinové činnosti. Prostredníctvom kreatívnych aktivít rozvíja osobnosť žiakov, podporuje ich tvorivosť a kolektívnu spoluprácu.Divadelné umenie otvára svet fantázie a predstavivosti.  Prostriedky a aktivity tvorivej dramatiky naplnia túžby detí po tvorivosti, objavovaní a po improvizácii. 

Literárno-dramatický odbor vychováva zo svojich žiakov amatérskych divadelníkov, recitátorov, no predovšetkým vzdelaných, rozhľadených a náročných divákov, aktívnych účastníkov a spolutvorcov kultúrneho života spoločnosti. V rámci štúdia majú žiaci možnosť vystupovať v školských divadelných predstaveniach, taktiež sa zúčastňujú na súťažiach, zameraných na prednes.

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist