Literárno-dramatický odbor

Pedagógovia

Literárno-dramatický odbor v súčastnosti vedie Mgr. Júlia Vlčková