História a súčasnosť

Vitajte na stránke ZUŠ v Starej Turej. Naša Základná umelecká škola poskytuje základné vzdelanie, v jednotivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu, pripravuje aj odborne na štúdium na výsokých školách s umeleckým zameraním.  Bola  zriadená dňa 1.1.2002 ako rozpočtová organizácia  Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom. Naša škola má i dlhoročnú tradíciu. Málokto vie, že Stará Turá bola medzi prvými zo slovenských obcí, ktoré zriadili hudobné školy. V našej škole sa začalo vyučovať 1. 10. 1948, s obmedzeným počtom pedagógov a teda i žiakov. Hudobná škola mala iba jeden odbor- hudobný a prvou riaditeľkou sa stala pani Milena Úradníčková. Počas svojej existencie škola sídlila v rôznych budovách mesta. V súčasnosti má ZUŠ trvalé bydlisko v dôstojnej budove starej meštianskej štátnej školy, o ktorej je známe, že bola najväčšou školskou stavbou na Slovensku po prvej svetovej vojne.
Postupom času sa naša škola rozrastala v počte pedagógov, aj žiakov. Rozšírila svoje pôsobenie a k hudobnému odboru pribudli aj výtvarný, tanečný a literárne - dramatický odbor. V každom z týchto odborov dosahujú naši študenti výborné úspechy a mená niektorých absolventov našej školy doteraz rezonujú v kultúrnom svete.

Pôsobenie hudobného odboru má v našej škole najdlhšiu tradíciu. Je rozsiahle a prispôsobujeme ho požiadavkám na zabezpečenie kultúry v našom meste a v jeho širokom okolí. Žiaci tohto odboru sa zúčastňujú rôznych súťaží a kultúrnych podujatí, kde reprezentujú našu školu a tiež naše mesto. Veľmi sme tiež hrdí na pôsobenie svojich folklórnych súborov: Javorinka, Turanček, Malý Turanček, Čančatá a Poľun, ktoré už majú vďaka svojim výkonom a účasti na rôznych súťažiach a podujatiach, dobré meno medzi folkloristami na Slovensku.

Literárne - dramatický odbor má v našej škole najkratšiu tradíciu. Žiaci tu nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej a prednesovej oblasti, ktorú neskôr využívajú pri konferovaní rôznych školských a mestských podujatí a tiež pri ich divadelných vystúpeniach na verejnosti.

Tanečný odbor navštevuje v súčasnosti 124 žiakov. Počet záujemcov o tanečný odbor z roka na rok narastá. Každoročne sa prijímajú nové tanečné talenty z radu detí a mládeže. Žiaci pravidelne reprezentujú ZUŠ i mesto Stará Turá na rôznych kultúrnych podujatiach a tanečných súťažiach. Za posledné dva roky sa žiaci zúčastnili nielen celoslovenských súťaží, ale tiež Majstrovstiev Sveta „Dance Star World Finals“ v Chorvátsku, kde pod vedením pani učiteľky Kataríny Rzavskej získali popredné umiestnenia. Pani učiteľka Rzavská vedie predmety klasický, kreatívny, džezový tanec, tanečnú prax a tanečnú prípravu mladších žiakov. Ľudový tanec a tanečnú prax ľudového tanca vedie pani učiteľka Patrícia Malinková. Pani učiteľka Malinková spolu so žiakmi tanečného odboru a DFS Turanček zabezpečujú vstupy folkórnej zložky na podujatiach mesta Stará Turá i v okolí. 

Výtvarný odbor - žiaci výtvarného odboru dosahujú mimoriadne výsledky v celoslovenských a hlavne medzinárodných súťažiach, v ktorých získavajú popredné umiestnenia. O tom, že svoju záľubu rozvíjajú žiaci a ich pani učiteľka Mgr. Miroslava Lacová s nadšením, svedčí i viac ako 300 získaných ocenení. Výtvarný odbor, už 19 rokov spolupracuje s humanitárnou nórskou organizáciou " Na vlastných nohách", ktorého koordinátorkou pre ZUŠ  v SR.

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist