Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá

RODIČOVSKÁ RADA PRI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

SNP 293/17 A

916 01 Stará Turá

IČO: 42025133

DIČ: 2022477347

tel.: 032/7763066