Výtvarný odbor

Aká bude Európa 2020?

Ocenenia za najlepšie návrhy kalendárika výtvarnej súťaže Aká bude Európa 2020? si prevzali žiačky Ema KLAČKOVÁ, Martin KYSELICA a Karolína DUNAJČÍKOVÁ pod vedením Mgr. Miroslavy Lacovej a Alexandra MOLCOVÁ a Eva BEZÁKOVÁ pod vedením Mgr. Oľgy Medňanskej. Návrh Alexandry Molcovej bol v 3. kategórii vyhodnotený ako víťazný.

Ocenenie výtvarníkom od pražského kardinála.

6.12.2019 Praha

Žiačka výtvarného odboru Katarína Pernišová a Mgr. Miroslava Lacová prijali pozvanie od J.EM. kardinála Dominika Dukla OP na slávnostnú omšu do Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtecha venovanej deťom a učiteľom, ktorí spolupracujú s humanitárnym hnutím " Na vlastných nohách". Zároveň si v arcibiskupskom paláci prevzala Katarína Pernišová  Cenu za víťaznú prácu z výtvarnej súťaže Heraldidcé zvieratá v znaku  a Mgr. Miroslava Lacová Cenu za vynikajúce vedenie žiakov v súťaži.

Mimoriadny úspech - získali sme až 10 medailí na svetovej súťaži v Japonsku!

Žiaci výtvarného odboru pod vedením Mgr. Miroslavy Lacovej dosiahli významný úspech na THE 49 TH INTERNATIONAL CHILDREN´S ART EXHIBITIONS v Japonsku, v konkurencii 51,688 prác detí pochádzajúcich z 36 krajín sveta a 47,539 prác japonských žiakov. Supreme Gold Award získala Jasmín Belišová, Silver Award - Daniel Kadlec, Julianna Volárová, Petra Gadušová, Bronze award- Daniel Kadlec, Sofia Gergelová, Zuzana Naďová, Lucia Vráblová získala až dve bronzové medaile. Srdečne blahoželáme!

Danubiana Meulensteen Art Museum

14.11.2019 Čunovo

Bienále ilustrácií 2019

Vďaka podporenému projektu Nadácie ŽIVOT  "Vyber si svoje povolanie"sme mali možnosť vidieť tvorbu slovenských i svetových ilustrátorov. Deti boli  z nej nadšené!

14.11.2019 Bratislavský hrad 

Tvorivé dielne VO na Kopaničarskom jarmeku

 18.10.2018, Stará Turá

DÚHA V SRDCI 2019

Aj tento rok sme pripravili tvorivé dielne pre osoby mentálne a telesne postihnuté, na benefičom podujatí Dúha v srdci, v Novom Meste nad Váhom.

29.09.2019, Nové Mesto nad Váhom

Výtvarný odbor ZUŠ na festivale DIVNÉ VECI 2019

Žiaci výtvarného odboru a ich pedagógovia tvorili spolu s Ivetou Hassovou v parku pri Chirane v rámci festivalu Divné veci 2019. Vernisáž veľkoformátových prác vytvorených sprejovou technikou bola sprevádzaná jazzovým koncertom. 

Naši národní buditelia Chosé Martí a Ľudovít Štúr - preberanie ocenení od veľvyslankyne Kuby v SR

Dňa 8. júna si žiaci výtvarného odboru prevzali ocenenia od Veľvyslankyne Kuby v priestoroch budovy Slovenského rozhlasu

Vtvarné sympózium v Hoteli Lipa

02.06.2019, Hotel Lipa, Stará Turá

Žiaci výtvarného odboru, dňa 6. júna prihliadli k tvorbe umelcov na 5. ročníku výtvarného sympózia  v Hoteli Lipa v Starej Turej.

Výtvarníci ZUŠ ocenení v Senici

Žiačky výtvarného odboru získali najvyššie ocenenia v Japonsku!

Tvorivé dielne so žiakmi výtvarného odboru ZUŠ na Kopaničárskom jarmeku

19.10.2018, DK Javorina Stará Turá

Festival Divné veci 2018 - príprava na vernisáž MAĽUJ SVOJE MESTO žiakov výtvarného odboru ZUŠ Stará Turá

22.-323.6.2018, Stará Turá

Výtvarná súťaž Kubánskeho veľvyslanectva - Naši národní buditelia

Preberanie ocenení výtvarnej súťaže Kubánskeho veľvyslanectva-Naši národní buditelia. Rozhlas a televízia Slovenska,

Bratislava, 16. jún 2018

Návšteva žiakov Výtvarného sympózia v hoteli Lipa Stará Turá

Dňa 08.06.2018 žiaci výtvarného odboru navštívili IV. ročník medzinárodného sympózia, ktore sa konalo v hoteli Lipa Stará Turá a tak nahliadli k priamej tvorbe zúčastnených umelcov.

Kalendáriky Europe Direct Senica opäť podľa víťazných návrhov žiačok výtvarného odboru našej školy

Senica, 17.január 2018

Bulharské a japonské ocenenia

Naši úspešní žiaci Dominika Galandáková a Katarína Otiepková získali vzácne diplomy z Bulharska vo výtvarnej súťaži 19- th International Youth art Exhibition Nova Zagora, a Bibiana Burianová s Ninom Kontinom striebornú a bronzovú medailu z Japonska, vo výtvarnej súťaži The 47- th International Childrens Art Exhibition 2017.

Mimoriadne ocenenie Kristíny Hrubej od kardinála Dominika Duka

Pozvanie žiačky Kristíny Hrubej a Mgr. Miroslavy Lacovej  na slávnostnú omšu pre humanitárnu organizáciu "Na vlastných nohách" a prevzatie ocenenia medzinárodnej súťaže " Medicína v histórii" od pražského kardinála. 

Praha, 01.12.2017

M´ ART PRINT GALLERY- návšteva umeleckých tlačiarní a výstavy Juraja Ďuriša

Veľké Zálužie, 18.10.2017

6. ročník Benefičného podujatia Dúha v srdci

Žiaci výtvarného odboru podporili choré deti tvorivými dielňami a návrhom plagátu,

Nové Mesto nad Váhom, 24. september 2017.

Výtvarná súťaž Kubánskeho veľvyslanectva - Naši národní buditelia

Preberanie ocenení výtvarnej súťaže Kubánskeho veľvyslanectva-Naši národní buditelia. Rozhlas a televízia Slovenska,

Bratislava, 10. jún 2017

Výtvarná súťaž "Ukáž svoj talent"

 Vernisáž a slávnostné odovzdanie cien a diplomov "Ukáž svoj talent" na počesť Ladislava Medňanského dňa 23.4.2017.

Ocenenie na súťaži Aká bude Európa 2017?

Mladí umelci si prevzali 6 ocenení z výtvarnej súťaže  " Aká bude Európa 2017?" Hlavnú cenu-návrh kalendárika Europe Direct Senica  získala, Simona Makarová. Senica, 18.01.2017

Výstava

Výstava žiakov nášho výtvarného odboru v ZUŠ Bánovce nad Bebravou a vystúpenie žiaka Dominika Sedláka na  ich vianočnom koncerte. Bánovce nad Bebravou, 9.12.2016.

Vyber si svoje povolanie

Návšteva DOD na Strednej umeleckej škole a galérie M.A.Bazovského v Trenčíne, 12.01.2017.

"Výtvarná Myjava"

 Múzeum slovenských národných rád Myjava, preberanie ocenení za víťazné práce -Kristína Hrubá, Zuzana Naďová, Eva Bezáková, Kristína Nešťáková. Myjava, 13.12.2016.

Minister školstva Peter Plavčan ocenil Karolínu Benianovú

Minister školstva Peter Plavčan ocenil Karolínu Benianovú Pamätným listom sv. Gorazda,  za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a získanie najvyšších ocenení na medzinárodných prestížnych súťažiach vo výtvarnom umení. 14.11.2016, Bratislava.

Kopaničársky jarmek 2016

 Žiaci výtvarného odboru pripravili tvorivé dielne pre verejnosť. DK Javorina, 21. október 2016.

5. ročník Benefičného podujatia Dúha v srdci

Choré deti sme podporili tvorivými dielňami a návrhom plagátu, ktorý namaľovala naša žiačka Zuzana Naďová. Nové Mesto nad Váhom, 25.09.2016.

Zrealizované návrhy žiakov výtvarného odboru na propagáciu mesta Stará Turá

 autori návrhov - Ján Marták, Kristína Knapová, Kristína Hrubá a Ivana Janigová

Výtvarná a literárna súťaž naši národní buditelia

Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava, 28. máj 2016

Deň otvorených dverí 2016

 ZUŠ Stará Turá, 26. apríl 2016

Preberanie ocenení výtvarnej súťaže "Aká bude Európa 2016?"

Informačné centrum Europe Direct Senica,  3.2.2016 

Výtvarníci pre humanitárnu organizáciu "Na vlastných nohách" v Prahe

Pozvanie detí výtvarného odboru na slávnostnú omšu pre humanitárnu organizáciu "Na vlastných nohách" a prevzatie ocenení medzinárodnej súťaže "Karol IV." od pražského kardinála. Praha, 4.12.2015.

Mimoriadna zlatá, strieborná a bronzová medaila zo svetovej súťaže v Japonsku!!! Oceňovanie na MsÚ, 19.11.2015

Ocenenie zo súťaže Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015. 11. november 2015

23.10.2015 Kopaničársky jarmek - keramické dielne

Tvorivé dielne pre "Dúhu v srdci"

Nova Zagora - 2 ocenenia z Bulharska!

Otvorená hodina "Grafické techniky" pre žiakov zo ZŠ

Ocenenie Kubánskeho veľvyslanectva

Deň otvorených dverí 2015

Vernisáž "Stará Turá naše mesto"

 Vernisáž v DK Javorina, odovzdávanie diplomov a cien, 26.3.2015

Aká bude Európa 2015?

 28. január 2015 Europe Direct Senica - "Aká bude Európa 2015?"

Lednické Rovne - exkurzia v SOŠ sklárskej /20.11.2014/

Odovzdávanie ocenení na MsÚ Stará Turá /10.10.2014/

 Mimoriadna zlatá, strieborná a bronzová medaila z Tokia.

Dúha v srdci /28.9.2014/

Spoločenský dom NMnV, tvorivé dielne pre benefičné podujatie.

Pamätný list sv.Gorazda od ministra školstva pre Anetu Chudíkovú

„Maľované kopanice“ KOPANIČIARSKY REGIÓN MYJAVA

 29.10.2013 - Vernisáž výstavy spojená s oceňovaním žiakov v DK Javorina.

 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013
 • Maľované kopanice DK Javorina 29.10.2013

Bratislava 28.9.2013 - Kubánske veľvyslanectvo" Naši národní buditelia Chosé Martí a Ľudovít Štúr"

 • Bratislava 28.9.2013 - Kubánske veľvyslanectvo Naši národní buditelia Chosé Martí a Ľudovít Štúr
 • Bratislava 28.9.2013 - Kubánske veľvyslanectvo Naši národní buditelia Chosé Martí a Ľudovít Štúr
 • Bratislava 28.9.2013 - Kubánske veľvyslanectvo Naši národní buditelia Chosé Martí a Ľudovít Štúr
 • Bratislava 28.9.2013 - Kubánske veľvyslanectvo Naši národní buditelia Chosé Martí a Ľudovít Štúr
 • Bratislava 28.9.2013 - Kubánske veľvyslanectvo Naši národní buditelia Chosé Martí a Ľudovít Štúr
 • Bratislava 28.9.2013 - Kubánske veľvyslanectvo Naši národní buditelia Chosé Martí a Ľudovít Štúr
 • Bratislava 28.9.2013 - Kubánske veľvyslanectvo Naši národní buditelia Chosé Martí a Ľudovít Štúr
 • Bratislava 28.9.2013 - Kubánske veľvyslanectvo Naši národní buditelia Chosé Martí a Ľudovít Štúr
 • Bratislava 28.9.2013 - Kubánske veľvyslanectvo Naši národní buditelia Chosé Martí a Ľudovít Štúr
 • Bratislava 28.9.2013 - Kubánske veľvyslanectvo Naši národní buditelia Chosé Martí a Ľudovít Štúr

Nova Zagora- 9 ocenení z Bulharska!

 • Nova Zagora- 9 ocenení z Bulharska!
 • Nova Zagora- 9 ocenení z Bulharska!
 • Nova Zagora- 9 ocenení z Bulharska!
 • Nova Zagora- 9 ocenení z Bulharska!
 • Nova Zagora- 9 ocenení z Bulharska!

Japonsko - ZLATÁ,STRIEBORNÁ,BRONZOVÁ medaila z Tokia !!!

 11.9.2013

 • Japonsko - ZLATÁ,STRIEBORNÁ,BRONZOVÁ medaila z Tokia !!!
 • Japonsko - ZLATÁ,STRIEBORNÁ,BRONZOVÁ medaila z Tokia !!!
 • Japonsko - ZLATÁ,STRIEBORNÁ,BRONZOVÁ medaila z Tokia !!!
 • Japonsko - ZLATÁ,STRIEBORNÁ,BRONZOVÁ medaila z Tokia !!!
 • Japonsko - ZLATÁ,STRIEBORNÁ,BRONZOVÁ medaila z Tokia !!!
 • Japonsko - ZLATÁ,STRIEBORNÁ,BRONZOVÁ medaila z Tokia !!!
 • Japonsko - ZLATÁ,STRIEBORNÁ,BRONZOVÁ medaila z Tokia !!!
 • Japonsko - ZLATÁ,STRIEBORNÁ,BRONZOVÁ medaila z Tokia !!!
 • Japonsko - ZLATÁ,STRIEBORNÁ,BRONZOVÁ medaila z Tokia !!!
 • Japonsko - ZLATÁ,STRIEBORNÁ,BRONZOVÁ medaila z Tokia !!!

Trenčín 25.6.2013 Ocenenie Talent Trencianskeho kraja pre Jakuba Slamku a Luciu Vaňovú

 • Ocenenie Talent Trencianskeho kraja pre - Jakuba Slamku a Luciu Vaňovú.
 • Ocenenie Talent Trencianskeho kraja pre - Jakuba Slamku a Luciu Vaňovú.
 • Ocenenie Talent Trencianskeho kraja pre - Jakuba Slamku a Luciu Vaňovú.
 • Ocenenie Talent Trencianskeho kraja pre - Jakuba Slamku a Luciu Vaňovú.
 • Ocenenie Talent Trencianskeho kraja pre - Jakuba Slamku a Luciu Vaňovú.
 • Ocenenie Talent Trencianskeho kraja pre - Jakuba Slamku a Luciu Vaňovú.
 • Ocenenie Talent Trencianskeho kraja pre - Jakuba Slamku a Luciu Vaňovú.
 • 70-tka kardinála

Praha- 26.4.2013 Žiaci výt. odboru oslavovali 70-tku kardinála.

Súvisiace obrázky

 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála
 • 70-tka kardinála

Projekt Cyril a Metod

 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod
 • Projekt Cyril a Metod