Výtvarný odbor

Výtvarný odbor má v škole výrazné zastúpenie. Štúdium sa realizuje deväťročným štúdiom na I. stupni a pokračuje štvorročným štúdiom na II. stupni. Žiaci si svoje výtvarné nadanie rozširujú v technikách ako maľba, kresba, grafika, dekoratívne činnosti, priestorové vytváranie a v neposlednom rade v keramike.

Škola disponuje veľkou kresliarňou s výškovo nadstaviteľnými stolmi, ateliérom vybaveným maliarskymi stojanmi a keramickou dielňou, kde žiaci  pracujú s hlinou, glazúrami a svoje výrobky vypaľujú v keramickej peci. Získané vedomosti môžu nasledovne rozvíjať v ďalšom štúdiu na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania.

Výtvarný odbor sa aktívne zapája do rôznych regionálnych, celoslovenských ale i medzinárodných súťaží a za svoje pôsobenie získal pre školu viac ako 400 ocenení. Svojimi aktivitami obohacujú taktiež školské priestory, tvoria zátišia pre koncerty alebo kulisy pri veľkých podujatiach, tvoria reprezentačný materiál alebo priestorové artefakty.  V neposlednom rade medzi jeho aktivity okrem tvorivej činnosti na hodinách patria tvorivé dielničky v rámci mesta a okresu, návštevy vernisáž, výstav alebo stredných škôl s umeleckým zameraním. Výtvarný odbor taktiež dlhodobo spolupracuje s humanitárnou nórskou organizáciou " Na vlastných nohách".

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist