Sadzobník úhrad

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Základná umelecká škola Stará Turá v súlade s ust. § 21 odst. 1 až 3 zák. č.211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z.z. stanovuje tieto úhrady za sprístupnenie informácií (materiálne náklady na sprístupnenie informácií:

 

a) obstaranie technických nosičov dát

 • kompaktný disk, DVD 1,66 €
 • iný nosič dát podľa nákupnej ceny nosiča

b) vyhotovenie kópií požadovaných informácií

·         formát A4
jednostranne 0,07 €
obojstranne 0,13 €

·         formát A3
jednostranne 0,13 €
obojstranne 0,27 €
 

 c) obstaranie obálok

 • obálka malá samolepiaca 0,02 €
 • obálka veľká samolepiaca 0,08 €
 • obálka polovičná samolepiaca 0,04 €
 • obálka s doručenkou 0,10 €
 • so širokým dnom 0,16 €
 • do vlastných rúk 0,10 € 

 d) odoslanie informácií – poštovné

 • obyčajná poštová obálka 0,45 €  - podľa váhy
 • doporučene 1,10 € - podľa váhy
 • doručenka 1,40 € - podľa váhy
 • doručené do vlastných rúk 1,30 € - podľa váhy
 • opakované doručenie 1,60 € - podľa váhy

e) sprístupnenie informácií telefonicky

- je bezplatné, a to na celom území SR.

Výška stanovených úhrad sa bude meniť v závislosti od aktuálnych nákupných cien, aktuálneho cenníka poštových služieb a aktuálneho cenníka telekomunikačných služieb.

Žiadateľ môže uhradiť náklady:

 • poštovou poukážkou
 • v hotovosti do pokladne ZUŠ

 

 

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
 • toplist