Vyučovanie v režime online

  • 30. marec 2020

 

Vážení rodičia,

na našej ZUŠ prebieha vyučovanie v režime online - výučba cez internet.
 
  • Hudobný odbor vyučuje online hodiny vždy v daný čas po osobnom dohovore so žiakom,
  • Výtvarný odbor vyučuje online, zadáva spracované učivo e-mailom alebo prostredníctvom webu s inšpiratívnymi odkazmi na stránky s  tématikou výtvarného umenia. Využíva individuálnu spätnú väzbu k tvorbe žiaka,
  • Tanečný odbor má online tréningy a žiaci  dostávajú za domácu úlohu zadania,
  • Literárno - dramatický odbor dostáva zadania formou videa  a žiaci majú spätne poslať vypracované zadania formou videí nazad. Ďakujem všetkým rodičom a žiakom za spoluprácu a prajem veľa zdravia.

 

Ďakujem všetkým rodičom a žiakom za spoluprácu a prajem veľa zdravia.