Výtvarníci ZUŠ ocenení v Senici

  • 13. január 2019

 Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom EUROPE DIRECT. Toto centrum každoročne vyhlasuje výtvarnú súťaž, ktorá sa nesie pod názvom „Aká bude Európa“. Zámerom výtvarnej súťaže je každoročne vybrať spomedzi všetkých výtvarných diel tri najlepšie, ktoré sú súčasne i vzorom pre vreckový kalendárik Informačného centra Europe Direct Senica. Odborného hodnotenia sa ujal výtvarník a pedagóg zo ZUŠ Senica pán Štefan Orth. Spolu sa do súťaže zapojilo 26 základných a materských škôl z celého Slovenska, pričom víťazov bolo treba vybrať z takmer 250 výtvarných prác. Každé jedno výtvarné dielo vyjadrovalo posolstvo o lepšej budúcnosti a radosti z bežných každodenných maličkostí. Deti v tom majú jasno. Ich práce v prevažnej miere zobrazovali veselých ľudí, ktorí svoj voľný čas trávia v krásnej prírode spolu s kamarátmi alebo rodinou, no a samozrejme so zvieratkami .

Oceňovanie najlepších prác výtvarnej súťaže „Aká bude Európa 2019“ sa konalo pár dní pred vianočnými sviatkami, v stredu 20. decembra 2018 v Informačnom centre Europe Direct Senica. Deti tak boli za svoje úsilie spojené s talentom ocenené nielen diplomom ale aj vecnými cenami, ktoré ich istotne potešili. Našu Základnú umeleckú školu v Starej Turej krásne reprezentovali ocenené žiačky 2. kategórii súťaže Zaira GERGELYOVÁ, Zuzana NAĎOVÁ pod vedením  Mgr. Miroslavy Lacovej a pod pedagogickým vedením Mgr. Oľgy Medňanskej si žiačky Viktória MACHLOVÁ, Terézia POLÁČKOVÁ prevzali ocenenia  1. kategórii súťaže. Pre všetkých, ktorí sa vernisáže nemohli zúčastniť, bude výstava otvorená až do 28. februára 2019 v Informačnom centre Europe Direct Senica na druhom podlaží MsÚ Senica. Za ocenenia im škola srdečne gratuluje a praje ešte veľa úspechov.

                                          Mgr. Oľga Medňanská