Prerušenie vyučovania v skupinovej výučbe pre žiakov 6. až 9. ročníkov

  • 28. september 2020

Vážení rodičia,

z dôvodu dištančného vzdelávania na ZŠ Stará Turá, sa ruší skupinové vyučovanie na ZUŠ Stará Turá od 28.9. 2020 do 2.10. 2020. Ruší sa vyučovanie pre žiakov 6. až 9. ročníkov ZŠ.

Individuálne vyučovanie prebieha podľa rozvrhov a žiaci 1. až 5. ročníkov ZŠ sa vyučujú naďalej aj v skupinovom vyučovaní.