Prechod na dištančné vzdelávanie v skupinových odboroch ZUŠ

  • 11. október 2020

Vážení rodičia, na základe nariadenia Misterstva školstva sa od 12.10. 2020, prerušuje klasickú formu vyučovania v skupinových predmetoch ZUŠ (výtvarný, tanečný a ĽD odbor) a v hudobnom odbore vyučovanie hudobnej náuky až do odvolania. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa dohodnutého rozvrhu hodín. Žiaci výtvarného odboru nech sa dostavia po vyzdvihnutie pomôcok (výkresov), do vestibulu školy, kde im pomôcky budú vydané v pondelok, utorok a stredu v čase od 12:00 do 16:00. Prosím rodičov, aby nechodili do školy s deťmi a dodržiavali pokyny vedenia školy. Vyučovanie v hudobnom odbore prebieha naďalej za sprísnených opatrení. Všetci žiaci a pedagógovia sú povinní mať na vyučovaní rúško a dodržiavať hygienické nariadenia. MgA. Michal Stískal

riaditeľ ZUŠ v poverení