Ocenenie výtvarníkom od pražského kardinála

  • 12. december 2019

I tohtoročný prvý decembrový piatok otvorila Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtecha v Prahe svoje brány deťom, pedagógom, zástupcom Armády Českej republiky a hosťom. Už deviatykrát sa zišli na slávnostnej omši, venovanej humanitárnemu hnutiu „ Na vlastných nohách“- stonožka, na ktorú ich pozval patrón hnutia J. Em. Dominik kardinál Duka OP.

Toto vzácne pozvanie prijala i žiačka výtvarného odboru ZUŠ Stará Turá Katarína Pernišová s rodičmi a  p. učiteľkou Mgr. Miroslavou Lacovou. Vznešenými priestormi sa počas omše niesol spev 150 členného zboru detí a zboristov Opery národného divadla v Prahe. Prezidentka hnutia Běla Gran Jensen poďakovala všetkým „stonožkovým“ deťom a pedagógom za spoluprácu, vďaka ktorej sa uskutočnila, prostredníctvom českej armády, humanitárna pomoc deťom vo vojnou postihnutých oblastiach. Na záver zaznela v katedrále štátna hymna. Ďakovnú omšu v priamom prenose vysielala televízia NOE.

V poobedných hodinách si v priestoroch arcibiskupského paláca prevzala žiačka Katarína Pernišová od kardinála Duka, Cenu za víťaznú prácu v 3.kategórii výtvarnej súťaže           Heraldické zvieratá v znakoch a erboch a Mgr. Miroslava Lacová Cenu za vynikajúce vedenie žiakov v súťaži.  Túto súťaž vyhlásila ZOO Praha a hnutie „Na vlastných nohách“ a zúčastnilo sa jej 2200 detí z 80 škôl. Najlepšie výtvarné práce sú vystavené v Galérii Gočárovy domy.

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Starej Turej aktívne podporujú svojimi výtvarnými prácami „stonožku“ už od r. 1993.Rozvíjajú si tak nie len svoj výtvarný talent ale  sa priúčajú i vzácnym vlastnostiam a významu nezištnej pomoci.

 

ZUŠ Stará Turá