Tanečný odbor

Tanečný odbor

Tanečný odbor ZUŠ je medzi žiakmi veľmi populárny. Vzdelávanie v tanečnom odbore sa začína prípravným ročníkom. Štúdium ďalej pokračuje na I. stupni, ktorý sa skladá z dvoch častí. Prvá aj druhá časť základného štúdia I. stupňa trvá štyri roky. Absolventi I. stupňa môžu pokračovať v štúdiu na II. stupni, ktorého dĺžka je taktiež 4.roky. Cieľom vyučovacieho procesu tanečného odboru ZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov. V nižších ročníkoch predmet tanečná príprava pripravuje žiakov na náročnejšie techniky a rozvíja dispozície žiakov. V rámci predmetu tanečná prax sa žiaci prezentujú na verejných vystúpeniach, celoslovenských a medzinárodných  tanečných súťažiach. Za svoje pôsobenie získal tanečný odbor ZUŠ viac ako 130 ocenení. Štúdium vo vyšších ročníkoch obsahuje základy tanečných techník klasického, ľudového a džezového tanca.

Tanečné vzdelávanie v Základnej umeleckej škole rozvíja kreativitu jedinca a tým aj spoločnosti. Podieľa sa na celistvom procese dozrievania žiaka a učí ho vnímať a spoznávať na estetickej úrovni. Predstavuje výchovu a vzdelanie, ktoré poskytujú najmä mladej generácii možnosť rozvíjať svoj talent a nadanie v oblasti tanca. Žiak je absolvovaním súboru predmetov umeleckého vzdelávania počas štúdia na I. a II. stupni  pripravený na ďalšie možné štúdium na školách tanečného zamerania.

 

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist