Hudobný odbor

Hudobný odbor

Pôsobenie hudobného odboru má v našej škole najdlhšiu tradíciu. Štúdium začína jednoročnou prípravnou hudobnou výchovou a pokračuje osemročným štúdiom v I. a štvorročným štúdiom na II. stupni.

Žiaci svoje umelecké vzdelávanie realizujú nielen prostredníctvom individuálnych vyučovacích hodín nástroja a teoretických hodín hudobnej náuky, ale predovšetkým svoj talent rozvíjajú hrou a spevom v školských hudobných zoskupeniach, ktorými sú školský orchester, detský folklórny súbor, komorný spevácky zbor, moderne zameraný school band  a rôzne zoskupenia komorných hier interpretujúcich literatúru rôznych štýlových zameraní.

Žiaci majú možnosť prezentovať sa na mnohých akciách uskutočnených nielen na pôde školy (triedne besiedky, verejné koncerty) ale i v rámci mesta a regiónu, na hudobných súťažiach a prehliadkach. Medzi naše aktivity patria aj tradičné sústredenia, návštevy kultúrnych podujatí a tematicky zamerané projekty. Získané vedomosti môžu nasledovne rozvíjať v ďalšom štúdiu na konzervatóriách alebo stredných a vysokých školách pedagogického zamerania.

Hudobný odbor disponuje ôsmimi moderne vybavenými učebňami, počítačovou učebňou, špecializovanou učebňou hudobnej náuky a novovybudovaným nahrávacím štúdiom, kde vznikajú nahrávky našich žiakov.

Ponuku vyučovacích predmetov tvoria:

  • Hra na bicích nástrojoch
  • Hra na flaute
  • Hra na gitare
  • Hra na husliach
  • Hra na klavíri
  • Hra na klarinete­
  • Hra na trúbke
  • Hra na saxofóne
  • Spev

Naše pripravované aktivity môžete sledovať prostredníctvom aktualít alebo ich záznamy v sekcii fotogaléria HO.

© 2022 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist