Hudobný odbor

Pedagógovia

Dychové oddelenie:

 • Martin Brkal, DiS.art.- hra na trúbke, hra na klarinete, hra na saxafóne
 • PaedDr. Vladimír Kočický, DiS.art.- hra na trúbke, hra na klarinete, hra na saxafóne
 • Ing. arch. Alexandra Kršáková Klimeková, DiS.art. - hra na flaute
 • Mgr. Monika Železníková- hra na flaute

Klavírne oddelenie:

 • Mgr. Andrea Borovská- hra na klavíri
 • Martina Ovečková, DiS.art.- hra na klavíri, klavírna korepetícia

Spevácke oddelenie:

 • MgA. Michal Stískal- spev
 • Monika Jankovičová- spev
 • Alexandra Durcová - spev

Strunové oddelenie:

 • Marek Kutlák, DiS.art.- hra na gitare
 • Alexandra Durcová - cimbal

Sláčikové oddelenie:

 • Bc. Miroslava Kobzová, DiS.art.- hra na husliach
 • Miroslav Drška- hra na kontrabase
 • Mgr. Michaela Pavlíková, DiS.art.- hra na husliach
 • Miloš Holovic- hra na violončele

Hudobná náuka:

 • Mgr. Monika Železníková
© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
 • toplist