Literárno-dramatický odbor

Triedna besiedka žiakov z triedy Mgr. Júlie Vlčkovej, DiS.art. a MgA. Michala Stískala

Divadelný workshop v Divadielku Galéria av Novom Meste nad Váhom

21.3.2019, Divadielko Galéria v Novom Meste nad Váhom

Literárny večer

22.11.2018, ZUŠ Stará Turá

Triedna besiedka LDO

V závere školského roka prezentovali všetky tri ročníky literárno-dramatického odboru (PŠ, 2/1/1 a 1/2/1) svoje výsledky. Spoločným prvkom každej skupiny bolo divadlo poézie. Ako prvý vystúpili žiaci prípravného štúdia s dramatizáciou Farbičkovej rozprávky. Poetický príbeh rozhádaných farbičiek sa skončil šťastlivo, pretože im prišla na pomoc dúhová víla. O čosi starší žiaci (2/1/1) naštudovali charakter Jožka Pletka, ktorý vynikol práve vďaka ostatným kontrastným charakterom v predstavení. Jožkova cesta plná hľadania a nástrah sa končí v náručí jeho milovanej mami. V závere besiedky sa naši najstarší žiaci LDO (1/2/1) predstavili v úlohách školských strašidiel. Úsmevná inscenácia Strašidlá v škole alebo doučko je kompozíciou básni D. Heviera, B. Filana a T. Janovica

Stretnutie s umením

Domov bielych hláv, 31.01.2018

Nová Scéna

Nová Scéna, Bratislava,18.12.2017

Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT

DK Javorina, 10.12.2017

Verejný vianočný koncert "Duch Vianoc"

Koncertná sála ZUŠ, 12.12.2017

Timravina studnička

24.10.2017, Trenčín

Deň matiek 2017

DK Javorina, 14. máj 2017, Stará Turá 

Triedna besiedka LDO

 ZUŠ, 16. marec 2017

Učíme sa tvorivo

 Živý obraz a práca s maskou

Nadácia Život 2016

DK Javorina, 4. december 2016 

Besiedka LDO

 ZUŠ, 11. máj 2016

Banán Baltazár

 ZUŠ, 4. máj 2016

Deň otvorených dverí 2016

ZUŠ Stará Turá, 26. apríl 2016 

W.A.Mozart - naša superstar

 Koncertná sála ZUŠ, 21. marec 2016

Umelecký program pedagógov ZUŠ k 20. výročiu založenia Lesoturu

 DK Javorina, Stará Turá, 29. január 2016

Benefičný koncert Nadácie život 2015

 DK Javorina, 6. december 2015, Stará Turá

Sláčikové popoludnie, koncertná sála ZUŠ, 25.11.2015

Triedna besiedka LDO

 Koncertná sála ZUŠ, 25. jún 2015

Deň matiek 2015

 DK Javorina Stará Turá, 10. máj 2015

Deň otvorených dverí 2015

Vianočný koncert 2014

Koncert Nadácie Život 2014

Učíme sa hravo

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist