2% z podielu zaplatenej dane

Vážení rodičia a priatelia školy!

 
 
Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá je zaregistrovaná ako občianske združenie.
 
Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane na účet nášho združenia. 
 
 
Našou snahou je podporovať aktivity detí vo všetkých umeleckých odboroch, čo si vyžaduje 
 
nielen organizačné, ale aj finančné zabezpečenie. 
 
 
Podporte talent svojich detí.
 
Poskytnutím 2 % Vašich daní
 
pomôžete na ceste k rozvíjaniu
 
mladých talentov.
 
 
K poukázaniu 2% dane je potrebné tlačivo.
 
Ďakujeme za doterajšiu podporu.

K stiahnutiu

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist