Súbory a zoskupenia školy

Detský folklórny súbor TURANČEK

           Ľudová hudba Turanček má v ZUŠ Stará Turá dlhoročnú tradíciu. Vznikla v roku 1995 ako pokračovateľ úspešnej detskej ľudovej hudby Javorinka. Vedúcim ľudovej hudby bol Pavol Michalec. Od roku 1998 sa vedúcou ľudovej hudby stala Zuzana Cibulková. Pod jej vedením v roku 2000 nahral ĽH Turanček CD s piesňami z Kostolného a okolia Starej Turej. Spevácku zložku na CD pripravila Božena Michalcová. Vo februári 2015 sa vedúcim hudby a speváckej zložky stal dlhoročný člen ĽH Turanček MgA. Michal Stískal. V septembri 2015 sa k ĽH Turanček pripojila aj tanečná zložka pod vedením Miroslavy Skokovej a vznikol Folklórny súbor Turanček. Repertoár súboru sa opiera o podjavorinský región a je nositeľom tradícií a zvykov daného regiónu. Folklórny súbor nemôže chýbať na žiadnej z akcií mesta Stará Turá a je reprezentantom kultúrneho dedičstva Starej Turej a jej okolia. V roku 2017 sa predstavil DFS Turanček v relácii RTVS Zem spieva, kde jeho hudobná zložka sprevádzala súťažiacu sólistku súboru, Hanku Železníkovú, ktorá postúpila do súťaže z kastingu v Martine. 

 

SCHOOL BAND

          Školská kapela "School band" vznikla v roku 2016 a je zložená  zo žiakov našej školy. Žánrové zameranie kapely je veľmi pestré. Hrá skladby popové, rockové, ale aj muzikálové. Formácia vystupuje na školských koncertoch a akciách mesta Stará Turá a DK Javoriny. Inštrumentálny základ kapely tvorí rytmická skupina v zložení: klavír - Timotej Stuchlý, klávesové nástroje – Vanesa Otahálová, basová gitara – Fedor Ides, bicie nástroje – Jakub Gergely a Marek Malár . Vokálnu zložku kapely zabezpečujú žiaci speváckeho oddelenia. Pedagogickým vedúcim bol do roku 2018 MgA. Michal Stískal, od školského roku 2018/2019 je ním  Marek Kutlák, DiS.art.

Sláčikový orchester

          Sláčikový orchester ZUŠ vznikol v roku 2014 pod vedením Márie Bodnárovej, DiS.art., učiteľky hry na husliach. Orchester tvoria žiaci z tried sláčikového, strunového, dychového a klavírneho oddelenia. Koncertným majstrom je žiak Filip Kocúrik. Orchester sa zameriava nielen na klasickú hudbu – hudbu starých majstrov 17. a 18. storočia, ale i na hudbu komponovanú v dvadsiatom storočí, ľudovú hudbu, štylizovanú ľudovú hudbu, modernú hudbu džezovú a cirkevnú hudbu. V repertoári nechýba ani slovenská ľudová pieseň, koledy a goralské piesne. Sláčikový orchester poskytuje žiakom radosť zo spoločného muzicírovania , rozširuje a prehlbuje ich vnímanie, citový svet a vedomosti o hudbe a skladateľoch. Učí ich objavovať krásu harmónie a zvukovú farbu hudobných nástrojov. Orchestrálna hra kladie základy pre rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, osvojenia si súhry a oboznámenie sa s rôznymi interpretačnými štýlmi. Žiaci sláčikového orchestra prinášajú poslucháčom krásny umelecký zážitok.

FREE-ZEE DANCE

       Tanečnú skupinu FREE-ZEE DANCE založila v roku 2007 Ivana Rakúsková, pedagóg tanečného odboru ZUŠ. Od roku 2013 vedie tanečný odbor a skupinu FREE-ZEE DANCE  Katarína Rzavská – jej bývalá členka .  FREE-ZEE DANCE sa venuje modernému tancu a to štýlom : show dance, street dance, Hip –Hop, Mtv –style, break dance, modern dance, jazz dance, funky.  Pôsobenie v tanečnej skupine zabezpečuje tanečníkom kvalifikovaný tréningový proces. V priebehu roka majú možnosť jej členovia  absolvovať  i tanečné sústredenia s tými najlepšími lektormi tanca v SR.  Často náročné a originálne choreografie získavajú popredné umiestnenia v celoslovenských tanečných súťažiach, doteraz získali vyše 90 ocenení. Veľkej návštevnosti verejnosti sa teší každoročne organizovaná tanečná súťaž FREE-ZEE CUP v priestoroch ZUŠ Stará Turá a FREE-ZEE Show, ktorú si v DK Javorina príde pozrieť vždy viac ako  800 divákov. V roku 2018 sa žiačky tanečného odboru kvalifikovali na majstrovstvá sveta Dance Star World Finals v Chorvátsku. Najstaršie žiačky získali v silnej konkurencii s tancom Back to 80´s 2.miesto a stali sa tak vicemajsterkami sveta. Juniorská choreografia Turn it up získala 4.miesto a seniorská choreografia Lemon Vibes taktiež 4.miesto. Okrem súťažných choreografií sa tanečná skupina zameriava i na choreografie, ktoré prezentuje na  rôznych spoločenských a kultúrnych  podujatiach  nielen mesta Stará Turá. 

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist