Úspechy školy

Úspechy školy v školskom roku 2020/2021

Úspech žiakov ZUŠ na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 67.

"Navrhni moderný dizajn odevu inšpirovaný slovenským folklórom"

Žiaci výtvarného odboru sa počas dištančného vzdelávania zúčastnili ďalšej školskej výtvarnej súťaže, ktorej hlavným motívom bola pre tentokrát slovenská tradícia. Vo svojich dizajnérskych návrhoch žiaci pracovali s námetom rôznorodých a pestrofarebných ornamentov, ktoré zdobia tradičné ľudové kroje. Hlavným poslaním výtvarnej súťaže bolo pripomenúť žiakom krásu slovenskej ľudovej tradície, ukrytej vo výšivkách zdobiacich kroje a preniesť ich odkaz do moderného dizajnu. Celkovo sa do súťaže zapojilo 42 žiakov.  Víťazné návrhy v jednotlivých kategóriách boli ocenené diplomami a vecnými cenami. Práce, ktoré sa neumiestnili na prvých troch priečkach boli ocenené diplomom za kreativitu alebo za účasť v súťaži.  Žiakom veľmi pekne ďakuje za hojnú účasť v súťaži a za krásne práce triedna pani učiteľka Mgr. Oľga Medňanská.

Vyhodnotenie súťaže:

1. kategória- žiaci prvej časti štúdia výtvarného odboru

1. miesto- Lucia KLINČÚCHOVÁ, Kristína JURÍKOVÁ

2. miesto- Radoslava HELÍKOVÁ, Adela STANČÍKOVÁ

3. miesto- Dorota BEŇOVÁ, Alžbeta ŠÍPOŠOVÁ

 

2. kategória- žiaci druhej časti štúdia výtvarného odboru    

1. miesto- Karolína BENIANOVÁ, Karolína KONDLLOVÁ

2. miesto- Klára HUDEČKOVÁ, Svetlana IDESOVÁ

3. miesto- Viktória MACHLOVÁ, Michaela MANÁKOVÁ"   

 

Anjel, symbol často spájaný s poslom dobrých správ, mierom a ochranou, či ako talizman do vrecka pre šťastie. Je neodlúčiteľným symbolom pokojných vianočných sviatkov a mrazivej zimy.

Tatranská galéria v Poprade za účelom podporiť detskú výtvarnú tvorbu, aj napriek neľahkému pandemickému obdobiu, ktoré nás všetkých postihlo, vytvorila súťaž s názvom Anjel Vianoc. Celoslovenskej výtvarnej súťaže sa zúčastnili aj žiaci Základnej umeleckej školy v Starej Turej. Porota Tatranskej galérie udelila našim nadaným žiakom ceny za kolekciu prác v kategórii Základných umeleckých škôl.

Za originálne výtvarné diela boli ocenení žiaci- Eva BEZÁKOVÁ za maľbu s názvom Anjel ochrany, Radoslava HELÍKOVÁ za jej Anjela šťastia, Lucia KLINČÚCHOVÁ bola ocenená kresbu s názvom Anjel ochrany a  Bibiana ŠIMLINGEROVÁ s dielom Anjel  pokory. Žiačky pracovali pod vedením pani učiteľky Mgr. Oľgy Medňanskej počas dištančného vzdelávania na online hodinách. Do súťaže sa zapojilo 695 výtvarných prác zo 108 škôl z celého Slovenska. Výstava z prác zaslaných do súťaže je nainštalovaná v Art Clube Tatranskej galérii v Poprade, ktorá potrvá do konca marca 2021. Žiakom k úspechu srdečne blahoželáme.

 

                                                                                   Mgr. Oľga Medňanská, ZUŠ Stará Turá

Obrovský úspech – ŽIACI výtvarného odboru SA STALI SPOLUAUTORMI KNIHY J.K. ROWLINGOVEJ!

Slávna autorka J. K. Rowlingová, ktorú na celom svete čitatelia poznajú ako autorku série o Harrym Potterovi, vytvorila príbeh príšery Ikabog. Rozhodla sa, aby sa ilustrátormi jej najnovšej knihy stali deti. Napínavý príbeh svetoznámej rozprávačky sa pokúsilo ilustrovať viac ako 1 600 detí, ktoré si čítali na webe postupne zverejňované príbehy a zároveň ich posielali do súťaže „IKABOG – Nakresli a vyhraj!“ Odborná porota, zložená z redaktoriek detskej literatúry Ikaru a ilustrátorov Ľuboslava Paľa a Adriana Macha, vybrala do knihy 34 najoriginálnejších a najlepších detských ilustrácií.

Blahoželáme k výnimočnému úspechu  - JÚLII STANOVEJ a MATÚŠOVI DINGOVI, ktorých umelecky rozvíja Mgr. Miroslava LACOVÁ a KAROLÍNE KONDLOVEJ, ktorú umelecky vedie Mgr. Oľga MEDŇANSKÁ. Stali sa spoluautormi knihy spisovateľky J. K. Rowlingovej.  A to o sebe naozaj nemôže povedať každý! Zároveň  získali pre svoje triedy   knižné dary z edície Stonožka v hodnote 900 €.  Blahoželáme deťom i pani učiteľkám!

Aká bude Európa 2021?

Svoje pozitívne očakávania nakreslili do súťaže Informačného centra Europe Direct Senica i naši žiaci výtvarného odboru. Z diplomov a vecných cien za najlepšie výtvarné návrhy kalendárika sa tešia žiačky: Kristína MIČOVÁAdela BELIŠOVÁEma KLAČKOVÁ a Andrea ŠIMONČIČOVÁ , ktoré sa umelecky rozvíjajú pod vedením Mgr. Miroslavy Lacovej a Vanesa OSTROVSKÁ a Klára HUDEČKOVÁ, ktoré umelecky vedie Mgr. Oľga Medňanská. Návrh Vanesy Ostrovskej bol v kategórii 2. stupeň základné školy vyhodnotený ako víťazný. Blahoželáme k úspechu žiačkam i pani učiteľkám.

Bronzová medaila od ministra školstva Čínskej republiky a deväť ďalších ocenení

Mimoriadny úspech dosiahli žiaci Mgr. Miroslavy Lacovej v ďalekom Taiwane, kde sa konala svetová súťaž a výstava detského umenia pod názvom THE 51 TH WORLD SCHOOL CHILDREN´S ART EXHIBITION. V tomto ročníku prijali viac ako 54 000 prác detí z 25 krajín sveta. Posudzovala ich 40-členná porota, ktorú tvorili významní umelci, profesori umenia a psychológovia. MARCO ŠEDOVIČ za svoju kolorovanú kresbu „Cestujeme na hory", získal Bronzovú medailu a Bronzový certifikát od ministra školstva Čínskej republiky. Marcova práca je uverejnená v katalógu víťazných prác, ktorý propaguje súťaž celosvetovo. Špeciálnym Certifikátom pre vybraných žiakov za svieže a kreatívne maľovanie bolo v silnej konkurencii ocenených i ďalších deväť výtvarníkov:ANDREA ŠIMONČIČOVÁ, KLAUDIA KUSENDOVÁ, KAMILA KORYTÁROVÁ, MARTIN KYSELICA, TIMEA TOMÁŠKOVÁ, ESTER MALÁROVÁ, JULIANNA VOLÁROVÁ, KAROLÍNA PASTUCHOVÁ a DOMINIK JACKO.

Víťazné práce súťaže mohli obdivovať návštevníci v Nanhai galérii v Taipei, odkiaľ sa výstava presunula do Malajzie. Srdečne blahoželáme k veľkému úspechu!

Bronzová medaila zo svetovej súťaže v Japonsku

JÚLIA STANOVÁ, 7 ročná žiačka výtvarného odboru, dosiahla na 27. ročníku svetovej súťaže Annual World Children´s Picture Contest v Japonskom Tokiu, veľký úspech. Kresba snových priateľov priniesla Júlii z Japonska BRONZOVÚ CENU od Prezidenta IE-NO-HIKARI Association Nakade Atsunobu. Na Slovensko priletela iba jedna takáto cena. Celkovo v súťaži hodnotila porota 18 593 prác zo 73 krajín sveta. Julkina bronzová výtvarná práca je publikovaná v Pamätnej knihe víťazov, ktorá putovala do všetkých zúčastnených krajín a bude použitá na propagačné účely. Júliu umelecky rozvíja pani učiteľka Mgr. Miroslava Lacová. Srdečne blahoželáme!

Práce výtvarníkov ZUŠ medzi najlepšími v SRBSKU

„Joy of Europe" v SRBSKU je najväčším a najstarším festivalom detskej tvorivosti, ktorý od roku 1969 prekonáva hranice európskeho kontinentu a zjednocuje deti a mládež z celého sveta. Súčasťou programu je i medzinárodná výtvarná súťaž, do ktorej prijímajú niekoľko desiatok tisíc diel z celého sveta. Najlepšie práce sú vystavené v rámci festivalu.

Epidemiologická situácia prekazila plány organizátorom, a tak odborná porota vybrala v jej XXII. ročníku najlepšie výtvarné diela do Virtuálnej galérie, kde pod vlajkou štátu, odkiaľ pochádzajú vybraní autori, reprezentujú svoju krajinu. Nie je klišé povedať, že našej ZUŠ je cťou, že pod vlajkou Slovenskej republiky sú vystavené 3 práce a to, talentovaných detí z triedy Mgr. Miroslavy Lacovej - BARBORY GRAMBALOVEJ, JÚLIE SADLOŇOVEJ a DOMINIKA JACKA. Blahoželáme a žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Francúzski umelci ocenili Vivien Luščíkovú

Blahoželáme VIVIEN LUŠČÍKOVEJ, žiačke výtvarného odboru z triedy Mgr. Miroslavy Lacovej, ktorá získala vo Francúzsku na bienále detského maliarstva BIENALE INTERNATIONALE DE PEINTURE D´ENFANTS prestížnu CENU POROTY, ktorú tvorili významní francúzski umelci. Táto súťaž je otvorená mladým talentom z celého sveta. Zúčastnilo sa jej 23 krajín. Kvôli súčasnej situácii COVID -19 je výstava najlepších prác prezentovaná na internetových stránkach súťaže a múzea Saint - Frajou.

Vystavené práce v internetovej galérii majú i ďalší mladí umelci p. uč. Lacovej: Barbora Grambalová, Sára Čierniková, Júlia Stanová, Martin Kyselica, Stella Volárová, Terézia Jurčová, Ema Klačková, Julianna Volárová, Matúš Kyška, Lucia Vráblová a Kamila Korytárová. A tak i vo Francúzsku vedia, že deti zo ZUŠ Stará Turá sú výtvarne nadané a vďaka svojmu talentu sa vedia presadiť i v zahraničí.

Aká bude Európa 2021

Aká bude Európa 2021? Túto otázku dalo žiakom výtvarne spracovať, v podobe návrhov na vreckový kalendárik, Informačné centrum Europe Direct Senica.Svoje pozitívne očakávania nakreslili do tejto súťaže i žiaci výtvarného odboru. Z diplomov a vecných cien za najlepšie výtvarné návrhy kalendárika sa tešia žiačky: Kristína MIČOVÁ, Adela BELIŠOVÁ, Ema KLAČKOVÁ a Andrea ŠIMONČIČOVÁ , ktoré sa umelecky rozvíjajú pod vedením Mgr. Miroslavy Lacovej a Vanesa OSTROVSKÁ a Klára HUDEČKOVÁ, ktoré umelecky vedie Mgr. Oľga Medňanská. Návrh Vanesy Ostrovskej bol v kategórii 2. stupeň základné školy vyhodnotený ako víťazný a škola získala niekoľko originálnych výtlačkov jej kalendárika.

Úspech ZUŠ na celoslovenskej súťaži v prednese slovenskej rozprávky

Naše štyri talentované žiačky boli ocenené v medzinárodnej súťaži INTERNATIONAL YOUTH ART EXHIBITION NOVA ZAGORA. Túto bulharskú výtvarnú súťaž organizuje DUGA Art Studio, s poslaním zviditeľňovať a podporovať talent mladých tvorcov. Spomedzi stovky výtvarných prác ocenila odborná porota aj našich žiakov. Diplomy získali žiačky pod pedagogickým vedením Mgr. Oľgy Medňanskej- RADOSLAVA HELÍKOVÁ, VANESA OSTROVSKÁ, TERÉZIA POLÁČKOVÁ a ALŽBETA ŠÍPOŠOVÁ.

Žiačkám za medzinárodné ocenenia srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých úspechov.

V medzinárodnej výtvarnej súťaži v Japonsku, s názvom THE 51-TH INTERNATIONAL CHILDREN՚S ART EXHIBITION, boli naši žiaci z triedy Mgr. Oľgy Medňanskej mimoriadne úspešní. Porotu súťaže, ktorej organizátorom je výrobca umeleckých a kancelárskych potrieb značky Pentel, tvorili významní zástupcovia Nadácie umeleckého vzdelávania v Japonsku, profesori umenia a učitelia z viacerých krajín sveta.

Žiačka VERONIKA SCHINDLEROVÁ so svojou prácou, s názvom Jesenné priateľstvo, získala najvyššie ocenenie v súťaži. Jej expresionistická maľba bola za vysokú kvalitu umeleckého spracovania a originalitu námetu ohodnotená cenou Ministra zahraničných vecí Japonska, Motegi Toshimitsu.

Ďalšie ocenenie v tejto medzinárodnej súťaži získal žiak TIMOTEJ MICHALEC, ktorého kresba s názvom v Mojej izbe, bola porotou ohodnotená krásnou striebornou medailou.

Žiakom k úspechom srdečne blahoželáme.

Zaoceánske ocenenia Mladý nádejný umelec

Kto je žena vo Vašom živote, ktorá Vás inšpiruje? Na túto otázku odpovedali žiaci výtvarného odboru triedy Mgr.Miroslavy Lacovej prostredníctvom svojich kresieb portrétov, kde zachytili svoju mamu, sestru či dobrú kamarátku, Fondu na podporu mladých umelcov v New Yersey v USA. Zaoceánske ocenenia Mladý nádejný umelec získali: Kamila Korytárová, Sára Čierniková, Lucia Vráblová, Eliška Illová, Tereza Schindlerová a Kristína Hrubá.Srdečne blahoželáme!

Poľský inštitút ocenil výtvarníčku Julku Stanovú

Poľský inštitút v Prahe ocenil 3. miestom žiačku Júliu Stanovú ,vo výtvarnej súťaži Včely - kráľovné života. Júlia tvorí pod vedením Mgr. Miroslavy Lacovej.

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist