VYNIKAJÚCE VÝSLEDKY TANEČNÍKOV V TANEČNEJ SÚŤAŽI SHOWTIME V BRATISLAVE

 VYNIKAJÚCE VÝSLEDKY TANEČNÍKOV V TANEČNEJ SÚŤAŽI SHOWTIME V BRATISLAVE 

Pätnásť hodinový maratón príprav, tancovania, prezliekania kostýmov, povzbudzovania kamarátov, mentálna príprava, energia a atmosféra, ktorú zažijeme len na súťažiach, úsmev, krik, potenie, silné búšenie srdca, objatia, slzy šťastia, únava, neskutočné emócie, na ktoré nikdy nezabudneme!                                                                                

Aj tak by sme mohli opísať ďalšiu tanečnú súťaž, ktorej satanečníci FREE-ZEE DANCE zo ZUŠ Stará Turá zúčastnili v nedeľu 21. apríla v Bratislave. 

Do Bratislavy vycestovali pani učiteľky tanečného odborus početnou výpravou 62 žiakovVo veľkej konkurencii si FREE-ZEE DANCE staršie deti a juniorky pod vedením pani učiteľky Kataríny Rzavskej vysúťažili 5x 1.miesto a pod vedením pani učiteľky Ivany Chutniakovej si mladšie FREE-ZEE DANCE deti vytancovali krásne 2.miesto a 2x 4.miesto. Choreografie hodnotila porota zložení domácich a zahraničných porotcov.

V tanečnej súťaži SHOWTIME veľmi oceňujeme pravidlo anonymity to znamená, že porotca nevie aký klub/ skupinu práve hodnotí, vidí len poradové číslo a názov choreografie. Celkovo patrí tanečná súťaž SHOWTIME za veľmi prestížnu, vyhľadávanú a veľmi dobre zorganizovanú.

Špeciálne je potrebné vyzdvihnúť najstaršie juniorky s choreografiou "Is you ready", ktoré si už druhý týždeň po sebe vo veľmi silnej konkurencii z 10 choreografií vysúťažili opäť 1.miesto. Rovnako si obhájili 1.miesta i tanečníci s choreografiami „Jiggy Woogie“, „All IN“ či „Halftime Show“.

Na všetkých malých či veľkých tanečníkov, ktorí sa súťaže zúčastnili sme veľmi hrdí. Predviedli parádne výkony, techniku, či výraz a popasovali sa s veľkou tanečnou plochou.Naši najmenší tanečníci na tak veľkej ploche tancovali prvýkrát. 

Vidieť tanečníkov FREE-ZEE DANCE šťastných, počuť od moderátora pri vyhlásení výsledkov častokrát Stará Turá bol fakt úžasný pocit, a tak padali slzy šťastia z každej strany nášho tímu.

Na konci súťaže  si FREE-ZEE DANCE vyslúžili i pochvalu od usporiadateľky súťaže za krásne výsledky!

Poďakovanie z našej strany patrí všetkým rodičom, ktorí nám pomohli, podporovali nás a zabezpečili dovoz a odvoz niektorých detí na súťaž do Bratislavy. ĎAKUJEME.

Získané ocenenia: 

 

Žiaci z tried p. učiteľky Kataríny Rzavskej:

1.miesto "Is you ready" - 14- 16 rokov 

1.miesto "Jiggie Woogie - 11- 12 rokov 

1.miesto "ALL IN" sólo Viktória Horková - 15 rokov

1.miesti. "Pump it" - 13- 14 rokov 

1.miesto "Halftime show" - trio Sára Hankócyová, Lea Otrubná, Lucia Hornáčková - 12 rokov

 

Žiaci z tried p. učiteľky Ivany Chutniakovej:

2.miesto „Clap Clap“  trio Eliška Dobrotová, Melánia Polakovičová, Alica Pribišová -        - 9 rokov

   4.miesto „Boom Kids“  - 7 – 8 rokov

   4.miesto „Keby som bola... - 8  - 9  rokov

 

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za skvelú reprezentáciu a oceneným žiakom tanečného odboru blahoželáme k úžasným výsledkom!

                                                                                  Katarína Rzavská, DiS.art.

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist