Organizácia školského roku 2021/2022

Školský rok začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie začína 2. septembra 2021 (štvrtok)
 
 
prvý polrok:
• Začiatok vyučovania: 2. september 2021 (štvrtok)
• Koniec vyučovania – polročné vysvedčenie: 3. február 2022 (štvrtok)
 
druhý polrok:
• Začiatok vyučovania: 7. február 2022 (pondelok)
• Koniec vyučovania – koncoročné vysvedčenie: 30. jún 2022 (štvrtok)
 
 
 
 
 
 
Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy čestné vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (dokumenty sú na stiahnutie na konci článku)
 
 
 

 
TERMÍNY PRÁZDNIN:

Jesenné:
  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 27. október 2021 /streda/
  Termín prázdnin: 28. október 2020 (štvrtok) – 29. október 2021 (piatok)
  Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. november 2021/utorok/.
 

Vianočné:
  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 22. december 2021 /streda/
  Termín prázdnin: 23. december 2021 (štvrtok) – 7. január 2022 (piatok)
  Začiatok vyučovania po prázdninách: 10. január 2022 //.
 
 
Polročné:
  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 3.február 2022 /štvrtok/
  Termín prázdnin: 4. február 2022 (piatok)
  Začiatok vyučovania po prázdninách: 7. február 2022 /pondelok/.
 
 
Jarné – /Trenčiansky kraj/:
  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 4. marec 2022 /piatok/
  Termín prázdnin: 7. marec 2022 – 11 marec 2022 
  Začiatok vyučovania po prázdninách: 14. marec 2022 /pondelok/.


Veľkonočné:
  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 13. apríl.2022 /streda/
  Termín prázdnin: 14. apríl 2022  – 19. apríl 2022 
  Začiatok vyučovania po prázdninách: 20. apríl 2022 /streda/.
 
Letné:
  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 30. jún 2022 /štvrtok/
  Termín prázdnin: 1. júl 2022  – 31.august 2022 
 
Vyučovanie v šk. roku 2021 – 2022 začne: 2. september 2021 /štvrtok/.
 
Zadeľovanie hodín do rozvrhu bude prebiehať vo štvrtok 2. septembra 2021 od 9.00 do 13.00 u triednych učiteľov.
 
 
Vstup rodičov do priestorov školy je zakázaný, výnimku tvoria rodičia žiakov prípravného štúdia v hudobnom a tanečnom odbore
a žiaci prvého ročníka prvej časti vo výtvarnom odbore.
Rodičia,ktorí sa zúčastnia rodičovského združenia, sú povinní podpísať vyhlásenie návštevníka školy, ktoré je možné stiahnuť v prílohe. 

 

K stiahnutiu

© 2021 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist