LDO NA PREHLIADKE DIVADELNEJ TVORIVOSTI

 LDO NA PREHLIADKE DIVADELNEJ TVORIVOSTI

 

Prehliadka amatérskej divadelnej tvorivosti TVORÍŠ, TVORÍM, TVORÍME je nesúťažnou prehliadkou amatérskeho divadelného umenia v Trenčianskom kraji. Tohto roku sme sa jej zúčastnili so žiakmi 3. a 4 ročníka prvej časti. Náš DDS pri ZUŠ Stará Turá sa prezentoval s divadlom poézie. Okrem programovej časti (t.j. predstavenia jednotlivých súborov) bola súčasťou prehliadky aj vzdelávacia časť (interný rozbor s odbornými lektormi). O svoje vzácne rady a postrehy sa s nami v rámci odborného divadelného seminára podelili odborný garanti – Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD. a Mgr. art. Lucia Katreniak Rakúsová.

 

© 2024 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist