Zamestnanci školy

VEDENIE ŠKOLY

 • riaditeľ školy v poverení: MgA. Michal Stískal
 • zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Oľga Medňanská

 

HUDOBNÝ ODBOR:

 • Mária Bodnárová, DiS.art.  - hra na husliach
 • Mgr. Andrea Borovská -  hra na klavíri
 • Martin Brkal, DiS.art. - hra na zobcovej flaute, hra na trúbke
 • Miroslav Drška - hra na kontrabase
 • Miloš Holovic- hra na violončele
 • BcA. Monika Klenová  - hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute
 • PaedDr.Vladimír Kočický, DiS.art. - hra na zobcovej flaute, hra na trúbke
 • Marek Kutlák, DiS.art. - hra na gitare
 • Mgr. Michaela Pavlíková - hra na husliach, hra na gitare
 • MgA. Michal Stískal- spev
 • Mgr. Monika Železníková - prípravná hudobná výchova, hudobná náuka, hra na zobcovej flaute

 

VÝTVARNÝ ODBOR:

 • Mgr. Miroslava Lacová
 • Mgr. Oľga Medňanská

 

TANEČNÝ ODBOR:

 • Katarína Rzavská
 • Patrícia Malinková

 

LITERÁRNO- DRAMATICKÝ ODBOR

 • Mgr. Júlia Vlčková