Organizácia školského roka 2019/2020

Prvý polrok:

- školský rok sa začína 1. septembra 2019,

- slávnostné otvorenie školského roka a školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok),

- školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

 

Druhý polrok:

-  školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok)

- školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa končí 30. júna 2020 (utorok)

 

Termíny školských prázdnin:

jesenné prázdniny

Začínajú 30. októbra 2019 a končia  31. októbra 2019

Vyučovanie sa začína 4. novembra 2019 (pondelok)

vianočné prázdniny

Začínajú 23. decembra 2019 a končia 7. januára 2020

Vyučovanie sa začína 8. januára 2020 (streda)

polročné prázdniny

Začínajú 3. februára 2020 a končia 3. februára 2020

Vyučovanie sa začína 4. februára 2020 (utorok)

jarné prázdniny

Začínajú 24. február 2020 a končia 28. február 2020

Vyučovanie sa začína 2. marca 2020 (pondelok)

veľkonočné prázdniny

Začínajú 9. apríla 2020 a končia 14. apríla 2020

Vyučovanie sa začína 15. apríla 2020 (streda)

letné prázdniny

Začínajú 1. júla 202 a končia 31. augusta 2020

Vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda)