ZUŠ navštívil posledný žijúci svedok tragickej smrti partizánskych veliteľov Dibrovu a Uhra

  • 30. marec 2020

5. marca 2020 privítala Základná umelecká škola v Starej Turej významnú osobnosť našich dejín, pána Samuela Barana, rodáka z Babulicovho vrchu, príslušníka niekdajšieho partizánskeho oddielu Hurbana.

Pán Baran je posledným žijúcim svedkom tragickej smrti partizánskych veliteľov Dibrovu a Uhra. Pri návšteve ZUŠ sprevádzal pána Barana Ing. Daniel Zmeko- náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Pripomenuli si budovu bývalej meštianskej školy (terajšej ZUŠ), pri ktorej sa pán Baran zúčastnil v októbri roku 1944 prepadu nemeckej posádky. Návšteva bola spojená s umeleckým programom, ktorý si pripravili pedagógovia spolu so žiakmi ZUŠ a ZŠ Stará Turá. Pán Baran priblížil žiakom tragické udalosti 2. svetovej vojny a hrôzy fašizmu poučnou besedou, prostredníctvom ktorej sa podelil so smutnými spomienkami z tohto obdobia. Práve toto sú informácie, s ktorými sa žiaci v učebniciach nezoznámia.

Cieľom takéhoto stretnutia bolo prepojiť históriu so súčasnosťou a pripomenúť mladým ľuďom, že história sa môže opakovať, ak to dovolíme.