Žiakov zo ZUŠ potešili certifikáty z USA

Sova je tajomné zviera, dokáže lietať tak, že ju nie je počuť, preto býva považovaná za „strážneho ducha lesa." Na rozdiel od ľudí sa vynikajúco orientuje v tme a miluje noc. Sovu si často spájame so symbolom múdrosti. Okrem toho ponúka mnohé iné významy, ktoré sovám ľudia v minulosti pripisovali.

Sovičky a ich symbolika sa stali námetom i pre našich výtvarníkov zo ZUŠ v Starej Turej. Žiaci sa zapojili do súťaže organizovanej v spolupráci s Medzinárodným festivalom sov v Houstone v Minnesote. Táto výtvarná súťaž sa zrodila okolo roku 2004, ako súťaž vo vyfarbovaní sov, ktorá mala zapojiť miestnych mladých ľudí do programu festivalu. V Priebehu rokov sa z nej stala vysoko konkurenčná medzinárodná výtvarná súťaž pre deti. V roku 2020 bolo do súťaže zaregistrovaných 2500 prác zo 42 krajín sveta a 27 štátov USA. Myšlienka tohto festivalu sa zrodila so zámerom pomáhať sovičkám, najmä tým odchyteným a zranením, poskytnúť odborné ošetrenie a zabezpečiť im domov. Nie druhoradou myšlienkou, bol i edukatívny účel. Na festivale sa môžu ľudia dozvedieť viac o sovách, o ich živote, užitočnosti a význame, prečo práve tomuto vtáctvu pomáhať. Časom sa sovičky dostali do povedomia i prostredníctvom medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorá zároveň podporuje rozvoj mladých talentov a zdieľa ich práce s verejnosťou. Naši výtvarníci znázornili námet sovy rozmanito, každý podľa vlastnej fantázie, pod vedením pani učiteľky Mgr. Oľgy Medňanskej. Stvárnili sovy veľké i malé, realistické i vymyslené, veselé i strašidelné.
Porotu z Houstonu oslovili práce našich šiestich mladých výtvarníkov. Za účasť dostali certifikáty - Klára HUDEČKOVÁ (13 rokov), Rebecca JAŠÁKOVÁ (13 rokov), Bianka MAJDIŠOVÁ (14 rokov), Michaela MANÁKOVÁ (10 rokov), Lili MUDRANINCOVÁ (13 rokov) a Bibiana ŠIMLINGEROVÁ (11 rokov). Žiakom srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa umeleckých úspechov.

ZUŠ Stará Turá, Mgr. Oľga Medňanská

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist