Žiačky tanečného odboru úspešné na prvej súťaži v novom školskom roku

  • 25. október 2019

19.10.2019 sa žiačky tanečného odboru pod vedením p.učiteľky Kataríny Rzavskej zúčastnili  tanečnej súťaže MY DANCE 2019 v Myjave. Vo veľkej konkurencii tanečných skupín a škôl z celého Slovenska bola úspešná i tá naša

 FREE-ZEE DANCE. Získané ocenenia:
1.miesto juniorská kategória "Keep it Locked"
3.miesto detská kategória "Instagram"