Základná umelecká škola Stará Turá získala čestné ocenenie mesta

  • 13. december 2018

 

V nedeľu 9.12.2018 v Dome kultúry vystúpili žiaci tanečného a hudobného odboru našej základnej umeleckej školy v podujatí Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT, ktorý bol  poďakovaním za celoročnú prácu nadácie. Duch vianočných sviatkov bol prítomný počas celého programu, kde sa tancovalo, spievalo, recitovalo.

Členka správnej rady Nadácie Život PhDr. Věra Tepličková privítala na pódiu oceňované osobnosti mesta za rok 2018. Toto čestné ocenenie získala naša Základná umelecká škola v Starej Turej, za 70 ročný prínos kvalitného umeleckého vzdelávania žiakov pre mesto a výnimočné úspechy žiakov v celoslovenskom i medzinárodnom meradle.

Ocenenie si na pódiu prevzala riaditeľka školy Mgr. Miroslava Lacová, ktorá vyzdvihla, že výborné výsledky ZUŠ dosahuje vďaka talentovaným žiakom, odbornosti pedagógov, ich tímovej spolupráci ale i veľkej podpore rodičov, zriaďovateľa, sponzorov školy i  vďaka Nadácii ŽIVOT. Správkyňa nadácie Ing. Petrovičová poďakovala p. riaditeľke i pedagógom a odovzdala jej ocenenie.

.