Vyučovanie komorných hier v hudobnom odbore

  • 1. október 2020

 

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia a odporúčania ministerstva školstva, nebude prebiehať výuka v komorných hrách a speváckych zboroch, nakoľko nám nariadenie neumožňuje miešať jednotlivé ročníky medzi sebou. Nariadenie platí do odvolania, v prípade zmeny Vás budeme informovať.