Výtvarníci navštívili Bienále ilustrácií a Danubiana Meulensteen Art Museum

  • 25. november 2019

Vďaka  finančnej podpore  Nadácie ŽIVOT a Rodičovského združenia, projektu „ Vyber si svoje povolanie“, mali možnosť žiaci 1.ročníka 2.časti I. stupňa výtvarného odboru ZUŠ s pani učiteľkou Mgr. Miroslavou Lacovou, vidieť tvorbu slovenských a svetových ilustrátorov na 27.ročníku Bienále ilustrácií na Bratislavskom hrade. BIB je najvýznamnejšie nekomerčné podujatie výtvarného umenia a ilustrácie pre deti v celosvetovom kontexte. Svoje výtvarné znalosti si žiaci obohatili i  návštevou stálej expozície v ojedinelých priestoroch v Danubiana Meulensteen Art Museum  v Čunove. Deti prišli z exkurzie nadšené!