Výsledky prijímacích talentových skúšok ZUŠ Stará Turá 2020/2021

  • 28. august 2020

 O výsledkoch prímacích pohovorov, rozhodovala 3 členná komisia, ktorá na základe predvedeného výkonu rozhodla o tom, či žiak sa zoberie na štúdium, alebo nie. Každý rodič dostal na základe toho rozhodnutie o prijatí, alebo rozhodutie o neprijatí žiaka na štúdium v ZUŠ.

Súvisiace obrázky