Tvorivosť bez hraníc: z nášho výtvarného online vyučovania

  • 22. jún 2020
Aj keď sa nám brány školy zatvorili, vyučovanie prebiehalo naďalej, z pohodlia Vašich domovov, chalúp alebo záhrad.

Vďaka obetavej spolupráci rodičov a ich asistencii, hlavne malým žiačikom, sme mohli zostať v blízkom kontakte a výtvarne sa realizovať na našich online hodinách cez ZOOM meetingy. Na hodinách sme popri výtvarnej kreativite nahliadli aj k novým technickým vymoženostiam, čo nás posunulo vpred, a pomohlo nám prekročiť vytvorené bariéry, spôsobené neľahkou situáciou, v ktorej sme sa my všetci nečakane ocitli. 
 
Preto Vám milí rodičia úprimne ďakujem za spoluprácu a trpezlivosť. 
 
Teším sa, keď žiaci naplnia svojou energiou priestory ZUŠ a my sa budeme môcť opäť stretávať v našej výtvarnej triede. 
                                                                                       
 
Mgr. Oľga Medňanská