Rozvrhy hodín a dochádzka na vyučovanie

  • 17. september 2020

Prosíme všetkých rodičov, ktorí sa so svojimi deťmi nedostavili pre nový rozvrh hodín, aby tak učinili v čo najkratšom čase. Vstup do budovy ZUŠ je povolený len pre žiakov, preto prosíme rodičov, aby počkali svoje deti pred budovou ZUŠ a žiakov školy, aby do budovy vstupovali len s rúškami.