Príspevok do ZRPŠ na školský rok 2022/2023

Vážení rodičia,

v školskom roku 2022/2023 je stanovená jednotná výška príspevku do rodičovského združenia, a to: 

 

15  na dieťa v prípade jedného odboru, 20 , ak dieťa navštevuje viac odborov. 

 

Ak máte v ZUŠ dve deti výška príspevku ZA DRUHÉ DIEŤA je rovnaká – ???????? € v prípade jedného odboru, ???????? € v prípade viacerých odborov.


Ak máte v ZUŠ viac ako dve deti, tak sa príspevok ZRPŠ ZA TRETIE A ĎALŠIE DIEŤA neplatí.

 

Stanovený príspevok sa platí aj v prípade nadštandardu !!!

 

Výška príspevku do RZ bola schválená na plenárnom rodičovskom združení dňa 12.9.2022.

 

Príspevok prosíme uhradiť na účet rodičovského združenia SK10 0900 0000 0002 7009 2152 do 31.10. 2022 spolu s variabilným symbolom vášho dieťaťa. 

© 2022 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist