Prijímacie skúšky

  • 30. apríl 2020

V zmysle rozhodnutia ministra školstva v čase mimoriadneho prerušenia školského  vyučovania v školách, sa na štúdium v HUDOBNOM, VÝTVARNOM, TANEČNOM a LITERÁRNO-DRAMATICKOM ODBORE podávajú prihlášky elektronicky do 30. júna 2020. V prípade, ak rodič nemá možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, je možné prihlášku vyplniť ručne a vhodiť ju do schránky pri vchode do ZUŠ.

 
Elektronická prihláška je zverejnená na príslušnom linku: http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/?zus=494 
 
Prihláška v pdf formáte sa nachádza tu: www.zusstaratura.sk/resources/File/prihlaska_na_studium.pdf
 
 
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok prosím kontaktujte zástupkyňu školy na telefónnom čísle +421 905 524 948.
 
 
 
Termín prijímacích skúšok zverejníme dodatočne.