Organizácia školského roku 2020/2021

 
 
Školský rok začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie začína 2. septembra 2020 (streda)
 
 
prvý polrok:
• Začiatok vyučovania: 2. september 2020 (streda)
• Koniec vyučovania – polročné vysvedčenie: 29. január 2021 (piatok)
 
druhý polrok:
• Začiatok vyučovania: 2. február 2021 (utorok)
• Koniec vyučovania – koncoročné vysvedčenie: 30. jún 2021 (streda)
 
 
 
 
 
 
Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy čestné vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (dokumenty sú na stiahnutie na konci článku)
 
 
 

 
TERMÍNY PRÁZDNIN:

Jesenné:
  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 28. október 2020 /streda/
  Termín prázdnin: 29. október 2020 (štvrtok) – 30. október 2020 (piatok)
  Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. november 2020/pondelok/.
 

Vianočné:
  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 22. december 2020 /utorok/
  Termín prázdnin: 23. december 2020 (streda) – 7. január 2021 (štvrtok)
  Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2021 /piatok/.
 
 
Polročné:
  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 29. január 2021 /piatok/
  Termín prázdnin: 1. február 2021 (pondelok)
  Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. február 2021 /utorok/.
 
 
Jarné – /Trenčiansky kraj/:
  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 12. február 2021 /piatok/
  Termín prázdnin: 15. február 2021 (pondelok) – 19. február 2021 (piatok)
  Začiatok vyučovania po prázdninách: 22. február 2021 /pondelok/.


Veľkonočné:
  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 31. marec 2021 /streda/
  Termín prázdnin: 1. apríl 2021 (štvrtok) – 6. apríl 2021 (utorok)
  Začiatok vyučovania po prázdninách: 7. apríl 2021 /streda/.
 
Letné:
  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 30. jún 2021 /streda/
  Termín prázdnin: 1. júl 2018 štvrtok) – 31.august 2018 (utorok)
 
 
Vyučovanie v šk. roku 2021 – 2022 začne: 2. september 2021 /štvrtok/.

 

K stiahnutiu

© 2021 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist