Obnovenie vyučovania v ZUŠ Stará Turá

  • 2. október 2020

Vážení rodičia, tak ako na ZŠ Stará Turá aj na našej škole sa od pondelka 5.10. 2020 obnovuje vyučovanie vo všetkých triedach a ročníkoch.  V platnosti ostáva len nariadenie o dočasnom zrušení komorných hier v hudobnom odbore. Žiaci ktorí neboli na vyučovaní v predchádzajúcom období dlhšie ako tri pracovné dni, sú povinní doniesť na vyučovanie prehlásenie o bezinfekčnosti. Prehlásenie nájdete v prílohe oznamu. Prosím všetkých rodičov, aby akceptovali zákaz vstupu do budovy školy a nezdržovali sa v priestoroch školy. 

K stiahnutiu