Mimoriadny úspech -10 medailí pre výtvarníkov ZUŠ z Japonska!

  • 25. november 2019

Výtvarný prejav sprevádza ľudstvo od praveku a každého človeka od útleho detstva. Stále sa vyvíja a mení a aj existujúce smery a diela minulosti nabádajú k novej tvorbe a podnecujú kreatívnosť. Platí to aj pre deti, ktoré sa môžu prostredníctvom umenia vzdelávať v našej Základnej umeleckej škole v Starej Turej, kde si cibria svoj intelekt, rozvíjajú emočnú sféru a získavajú povzbudenie pre vlastnú slobodnú tvorbu. Ak ste obdivovateľom umenia, stačí navštíviť priestory školy, ktoré sú malou galériou výtvarného umenia. V súčasnosti prezentuje diela úspešných bývalých absolventov.

Práce žiakov pravidelne putujú na celoslovenské i svetové súťaže umeleckej tvorby, kde je veľkým úspechom, že dlhoročne patria k tým najlepším. Ten posledný úspech bol však mimoriadne prekvapujúci. Veď posúďte sami. Naši žiaci triumfovali na najväčšej svetovej THE 49 TH INTERNATIONAL CHILDREN´S ART EXHIBITIONS v Japonsku. V neuveriteľnej konkurencii 51,688 prác detí pochádzajúcich z 36 krajín sveta a 47,539 prác japonských žiakov, získali až 10 medailí!

Umelecké diela posudzuje počas štyroch mesiacov odborná porota zložená z profesorov umenia na základe originality, jasne vyjadreného obsahu a kultúrneho vyjadrenia. Vo finálnom posudzovaní udelila Jasmín Belišovej mimoriadne ocenenie súťaže - Supreme Gold Award a jej kresbu uverejnila v katalógu, ktorý túto súťaž propaguje celosvetovo. Ďalšie hlavné ocenenia získali:

Gold Award -  Karolína Pastuchová

Silver Award -  Julianna Volárová, Petra Gadušová, Daniel Kadlec

Bronze Award- Daniel Kadlec, Sofia Gergelová, Zuzana Naďová, Lucia Vráblová získala až dve bronzové medaile.

Svetovú výtvarnú súťaž v Japonsku INTERNATIONAL CHILDREN´S ART EXHIBITION   organizuje od r. 1970 nadácia pre výtvarnú výchovu Biiku Bunka Kyokai.  Hlavným sponzorom súťaže je firma PENTEL, ktorá okrem iného vyrába pomôcky pre výtvarne tvorivých ľudí. Jej cieľom je dať možnosť  deťom vo veku od 3 do 15 rokov vyjadriť svoju tvorivosť  prostredníctvom kresieb, malieb a koláží.  Podľa jej kritérií, okrem originality, by umenie malo byť v prvom rade vyjadrením srdca a mysle. Aby deti ukázali svoj jedinečný pohľad na to, čo sa deje na rôznych miestach po celom svete. Víťazné práce budú  po výstave v Tokiu vystavené v Osake a ďalších mestách Japonska a sveta. Oceneným žiakom a pani učiteľke Mgr. Miroslave Lacovej, pod vedením ktorej žiaci tvorili, srdečne blahoželáme k tomuto veľkému úspechu.