Kreslíme na diaľku

  • 7. jún 2020

 

Milí rodičia a žiaci,

nečakane sme sa spolu ocitli v novej, neľahkej situácii, v ktorej  si navzájom pomáhame. Kus  pedagogickej práce je i na Vašich pleciach. Tieto výtvarné dielka vznikli i vďaka Vašej motivácii a povzbudzovaním  detí k výtvarnej činnosti.  ĎAKUJEM Vám za tvorivú spoluprácu. 
 
Teší sa na Vás Mgr. Miroslava Lacová.