Harmonogram prevádzky ZUŠ do 30.6.2020

  • 14. jún 2020

Na základe  rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu a číslo: 2020/12033:2-A2110 a rozhodnutia z 9. júna 2020 číslo: 2020/12614:1-A2110a v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR Mesto Stará Turá ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v spolupráci s riaditeľmi  a vzhľadom na miestne podmienky- personálne a materiálne rozhodlo o prevádzke jednotlivých škôl nasledove:


Základná umelecká škola

 

a. školské vyučovanie v ZUŠ sa neobnovuje, naďalej prebieha dištančnou formou

b. žiaci si môžu prevziať  vysvedčenia 30.6. 2020, kedy im bude umožnený vstup do budovy školy a vysvedčenia si vyzdvihnú u svojich triednych učiteľov.