Fotky z vyučovania hudobného odboru

  • 22. jún 2020

Dištančná forma vzdelávania prebiehala aj v našom hudobnom odbore. Chceli by sme sa týmto poďakovať rodičom a žiakom za spoluprácu. Aj keď to nebolo ideálne zvládli sme to.

Súvisiace obrázky