DÚHA V SRDCI

  • 5. október 2019

Návrh SLAVOMÍRY KOŠČOVEJ, žiačky výtvarného odboru pod vedením Mgr. Oľgy Medňanskej, bol porotou vybraný na plagát benefičného koncertu DÚHA V SRDCI, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 29.9.2019 v Novom Meste nad Váhom. Spolu s p. učiteľkou Mgr. Miroslavou Lacovou a žiakmi výtvarného odboru viedli pre osoby mentálne a telesne postihuté tvorivé dielne.