Divadelný workshop pre žiakov LDO

  • 9. apríl 2019

Dňa 21.3.2019 žiaci LDO navštívili bábkové divadlo - Divadielko Galéria v Novom Meste nad Váhom. Cieľom tejto návštevy bolo prehliadnuť si zákulisie bábkového divadla a s tým spojený divadelný workshop. Žiaci mali možnosť prezrieť si priestory bábkového divadla (tak ako z pohľadu diváka, taj aj z pohľadu bábkového herca), dozvedieť sa viac o výrobe bábok - marionet, a tak sa v konečnom dôsledku zdokonaliť sa v samotnej technike vodenia bábok.